”Lørdag i hallen” er en succes for roklubben
Sorø Roklub har tre gange i vinterens løb stillet et antal ro-ergometre til rådighed for de børn og unge, som har deltaget i ”lørdag i hallen”. Det har været en stor succes for klubbens unge medlemmer.

Birgit Juel-Hansen fortæller, at det har været målet at involvere de unge i klubben, således at de kunne forestå aktiviteterne omkring ergometerroningen under ”lørdag i hallen”. Det er lykkedes!

En gruppe af de unge har lavet en film om roning på Sorø sø og sat iørefaldende musik til. De har udtænkt forskellige konkurrencer for de deltagende børn og unge. Bl.a. konkurrencer om roning af bestemt distance på tid. Der har også været roning i slides: roning på forbundne ro-ergometre, hvor de roerne skal følge hinanden og samarbejde, ligesom i holdbåden.

Sorø Hallen