Godt 80 engagerede lokale aktører deltog i tirsdag d. 25. april i LAG Midt-Nordvestsjællands konference ”Istidsruten som udviklings- og formidlingsplatform for kvalitetsoplevelser”.

På fire energiske og inspirerende timer blev deltagerne en hel del klogere på, hvad Istidsruten er for en størrelse, og hvordan en cykelrute af denne kaliber kan bruges som grundlag for udvikling af oplevelser, produkter og service til et hastigt voksende segment inden for turismen.

Et kæmpe udviklingspotentiale for Midt-Nordvestsjælland
Istidsruten, en 250 km lang cykelrute med en samlende fortælling om istidslandskabet i Midt-Nordvestsjælland er på tegnebrættet i et stort samarbejde mellem Holbæk, Lejre, Sorø, Kalundborg og Odsherred Kommuner, samt de fem oplevelsessteder Geopark Odsherred, Naturpark Aamosen, Sagnlandet Lejre, Brorfelde Observatorium og Museum Vestsjælland, herunder Sorø Museum.

De op mod 35.000 forventede gæster årligt på ruten udgør et kæmpe forretningspotentiale for de lokale oplevelses- og serviceleverandører, og det potentiale går LAG Midt-Nordvestsjælland aktivt ind i forløsningen af.

Konferencen var således blot den første af en række aktiviteter, der skal skabe et stærkt samarbejde og udviklingsmiljø mellem aktørerne langs ruten, sådan at Istidsrutens gæster allerede fra den forventede åbning af ruten i første halvår af 2019 får en fantastisk oplevelse med sig hjem. Flemming Engtoft Larsen, formand for LAG Midt-Nordvestsjælland, fortæller at indsatsen bliver drevet efter de samme principper som den lokale aktionsgruppe:

”LAG’er arbejder bottom-up og skaber rammer, hvor lokale aktører kan udvikle og realisere nye og innovative idéer, der kan flytte området i en positiv retning. Derfor er det også de lokale aktører, bl.a. overnatningssteder, kulturattraktioner, natur- og friluftsaktører, guider, spisesteder med flere, der skal finde, modne og koble de gode idéer, der om to års tid skal gøre det til en unik oplevelse at besøge Midt-Nordvestsjælland som cykelturist på Istidsruten”.

Snakken gik og idéerne myldrede frem
Netop fordi der er tale om en rute på hele 250 km, er et godt samarbejde mellem aktørerne altafgørende.

Cykelturisten forventer et ensartet niveau af service, overnatninger og oplevelser langs hele ruten. Den ene aktør skal derfor kende og kunne anbefale den næste og så fremdeles. Da cykelturisme som ferieform tiltaler en stadigt voksende skare, er der god grobund for samarbejder og pakkeløsninger mellem aktørerne. De næsten 80 deltagere på konferencen holdt sig da heller ikke tilbage, da de første idéer skulle på bordet under konferencens seks tematiserede workshops. Efter et kort og veloplagt inspirationsoplæg fra seks forskellige aktører gik dialogen på kryds og tværs af professioner og lokalområder, og på en time var de første 150 idéer nedfældet på papir.

Tak til LAG Midt-Nordvestsjælland – Liv i Baghaven for billeder fra konferencen: