Skal vi bevare den danske frisøruddannelse, så støt op om de saloner der tager elever. Det er budskabet fra DOFK – tidligere kendt som Danmarks Frisørmesterforening, der havde en elev-event på Folkemødet. Salon AcaPella fra Sorø har deltaget i flere events som DOFK har lavet på Folkemødet.

“Jeg har selv uddannet mange elever igennem de 21 år som selvstændig. Vi skylder de unge, at de også kan få deres drømmeuddannelse, og det kan vi ikke opfylde, hvis der ikke kommer en holdningsændring i befolkningen om at betale for godt håndværk”, siger Bettina Nielsen, AcaPella.

Ifølge DOFK er branchen udfordret, idet alle kan kalde sig frisører, og organisationen prøver nu at råbe forbrugere og politikere op.

Den danske frisøruddannelse varer 4 år. Der er et overgangskrav til hovedforløbet om bestået 10. kl. dansk. Uddannelsen er et mix af praktik i salonen og lektioner på en fagskole.

Uddannelsen indeholder bl.a. 185 lektioner kemi derudover også en masse farveteori, klippeteknik, friseringsteknik, permanentteori, ergonomi og bogføring.

Den danske 4-årige frisøruddannelse er en statsanerkendt uddannelse, så der er løbende kontrol med, at uddannelsen opfylder de kriterier der er lavet af det faglige udvalg og ministeriet.

“Vi mangler faguddannede frisører i salonerne, og de ufaglærte saloner, som der jo de seneste år er kommet mange af, kan jo ikke uddanne elever”, siger Bettina Nielsen samstemmende med DOFK. “Vi ønsker os i faget også en certificering, fordi vi arbejder med kemikalier, som kun faguddannede har lært at håndtere. Det vil også gøre at en kunde med ro i sindet kan lægge hoved til en kemi-behandling.”

Foto: Anne Beth Witte, Dit Sorø. Anne har også taget billedet af de to skønne elever, som er trykt på plakaten