Det har længe været et stærkt ønske fra erhvervslivet, at virksomhederne langs motorvejen fik bedre muligheder for at vise sig frem. Sorø Kommune har derfor gennem længere tid været i dialog med Vejdirektoratet om sagen, og nu er der lys forude.

Det betyder, at Sorø Kommune i juni måned vil behandle et lokalplanforslag, som på sigt åbner nye muligheder for virksomhedernes profilering langs motorvejen. Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Det glæder borgmester Gert Jørgensen.

“Det glæder mig, at vi på sigt vil kunne imødekomme virksomhedernes ønske her. Vi har arbejdet hårdt på en række forskellige fronter for, at Sorø Kommunes erhvervsklima skal være i top, og det har længe været et ønske, at de virksomheder, som har valgt at placere sig langs motorvejen, også får mulighed for at vise, hvem de er.

Muligheden for skiltning ved virksomhederne vil gavne både den enkelte virksomhed og erhvervslivet i hele Sorø Kommune, fordi det skaber synlighed om, at vi har et aktivt og spændende erhvervsliv med en central placering midt på Sjælland. ”

Også formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, glæder sig over de nye muligheder.

“Det er positivt, at vores virksomheder nu får de muligheder, som virksomheder i andre kommuner har, når det gælder om at bruge deres placering ved motorvejen til at få øget synlighed,” siger han.

Den nye lokalplans bestemmelser omkring skiltning gælder for bymæssig bebyggelse, og vil derfor træde i kraft, så snart de planlagte udbygninger i erhvervsområdet er i gang, og erhvervsområdet ikke længere er at betragte som åbent land. Indtil da skal skiltning, som hidtil, vurderes af Vejdirektoratet.

“Det nye lokalplanforslag åbner op for, at man kan have skilte på ejendommens facade, at man kan have flagstænger foran sin ejendom, og at kravet om beplantning nuanceres, således at der er mulighed for græsflader med spredte buske eller en sammenhængende træbeplantning,” siger Vibeke Solvang, leder af Plan, Byg og Trafik i Sorø Kommune.