Sorø Kommune sætter umiddelbart efter nytår gang i en udbedring af Stenlillehallen, så hallen igen kan bruges i al slags vejr.

Sorø Kommune har nu modtaget den rapport, som kortlægger omfanget af de bygningsmæssige problemer i Stenlillehallen. Rapporten fastslår en række problemer med hallens konstruktion.

På den baggrund sætter kommunen nu gang i en udbedring af hallen, hvor de bærende søjler genetableres, og hallens vindafstivning forstærkes. Når disse forhold er udbedret, vil hallen være stabil og igen kunne bruges uafhængigt af vejret.

Kommunen lægger desuden op til, at en gennemgribende renovering af hallen med udskiftning af taget samt energirenovering bliver en del af næste års budgetforhandlinger.

For hallens brugere betyder det, at man kan se frem til allerede i begyndelsen af 2019 at have en hal, som kan bruges i al slags vejr. Sorø Kommune vil i samarbejde med det firma, som skal udføre udbedringerne, bestræbe sig på, at tilrettelægge arbejdet, så hallen bliver mest muligt åben for brugerne i de ca. fire uger, udbedringen ventes at tage.

Udbedringen af hallens stabilitet ventes at koste 850.000 kroner. Hertil kommer udgifterne til den tilbundsgående undersøgelse af hallen, forberedelse af udbudsmateriale mv.

Foto: ABW