Vibeke Beltoft, sekretær i Sorø Arkæologiforening, klargør flint-samlingen til transport. Foto: Karsten Sabransky

Når man i forbindelse med overtagelse af en ejendom finder en samling af flintesten, kan man enten køre dem på genbrugen, man kan også annoncere efter en der vil overtage samlingen. Dette sidste gjorde Karsten Sabransky, som er meget taknemmelig for, at opfordringen ikke faldt på stengrund.

Dit Sorø fik godt 10 seriøse henvendelser fra interesserede parter, som blev videresendt til Karsten, der bl.a. har været i dialog med Museum Vestsjælland (som Sorø Museum hører under).

Museumsinspektør Hugo Hvid Sørensen nåede at se på samlingen, inden huset skulle ryddes. “Flingenstandene er omhyggeligt nummereret efter et fast system”, fortæller museumsinspektøren. ”Desværre findes kun for enkelte kasser en seddel med oplysninger om nærmere fundsted som ved Roskilde fjord eller ved Brøndby og eller ‘Stevns marken’. Der er ikke fundet et kort eller en liste, der fortæller nærmere om fundstederne.”

For at Museum Vestsjælland kan tage genstandene i deres samling, kræves ret præcist kendskab til hvor og hvordan de er indsamlet. “Den helt overvejende del af flintgenstandene ser ud til at være opsamlet flint fra stenalderbopladser og efter min bedømmelse på Østsjælland, men som sagt er der ikke et tilhørende kort eller en fortegnelse ud over et par indlagte håndskrevne sedler i enkelte kasser. Det er ikke tilstrækkelige oplysninger til at give de ellers omhyggeligt nummererede genstande det vi kalder ”kulturhistorisk værdi””, tilføjer Hugo Hvid Sørensen.

Derfor er stenene nu blevet overleveret til Sorø Arkæologiforening. “De var meget glade og begejstrede for samlingen”, fortæller Karsten Sabransky, der nu er en tung byrde mindre. “Tusind tak for indsatsen, til alle der hjalp med at sende samlingen videre. Jeg vil prøve at finde evt. tidligere ejere, for at høre om de kan medvirke til yderligere opklaring”.