Af Linda Nielsen – Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

SF har anmodet forvaltningen om en undersøgelse af Sorø Kommunes samarbejde med firmaet Intervare.

Sorø kommune indgik i 2020 en aftale med Intervare om levering af dagligvarer til borgere i Sorø Kommune. Det er den opgave Senior Service tidligere har haft. Intervare er tæt forbundet med virksomheden Nemlig.com

SF ønsker en redegørelse af, om Intervare lever op til vilkårene i Sorø Kommunes indkøbspolitik vedr. fair løn og arbejdsforhold svarende til gældende overenskomster og arbejdsmiljøregler. Dette gælder også Intervares brug af underleverandører.

Det har i den seneste tid fremgået af flere artikler i avisen, Politiken, at arbejdsforholdene på Nemlig.com, falder udenfor almindelige overenskomstmæssige og fair arbejdsforhold. Virksomheden Nemlig.com er tæt forbundet med Intervare. Nemlig.coms lager er Intervares eget supermarked. Det betyder, at varerne som Intervare leverer hos borgerne i Sorø Kommune, er pakket af Nemlig.com’s medarbejdere. Det er disse medarbejdere der, ifølge artiklerne, arbejder under forhold, som ikke lever op til gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler.

Det fremgår endvidere af artiklerne, at man benytter sig af chauffører, som er uorganiserede. Direktøren udtaler, at han ikke kan bruge organiserede chauffører med de regler, der så skal arbejdes efter. Det er tvivlsomt om chaufførerne har fair løn- og arbejdsforhold.

Ud fra Sorø Kommunes indkøbspolitik, mener SF, at Sorø Kommune har pligt til at undersøge om, der er ordnede arbejdsforhold hos Intervare. Ifølge Sorø Kommunes indkøbspolitik skal de leverandører, vi bruger overholde de sociale klausuler, de skal efterleve de gældende overenskomster og arbejdsmiljøregler, endvidere har de kædeansvar.

Del på sociale medier