En ny trængselsrapport viser, at samfundet årligt mister 165 mio. kr. på, at buspassagererne i Syd- og Vestsjælland sidder fast i trafikken. Trængslen går især ud over passagererne i de store byer, oplyser Movia i en pressemeddelelse.

Bustrængsel på sydsjælland, foto: Movia

Alle, der har prøvet at tage bilen til arbejde, ved at vejene ind og ud af de store byer på Sjælland er udfordret af trængsel. Trængsel på vejene påvirker også busserne, som deler infrastruktur med privatbilisterne. I en ny trængselsrapport, som COWI har lavet for Movia, fastslås det, at trængslen har et niveau, hvor samfundet årligt mister 165 mio. kr. på, at buspassagererne sidder fast i trafikken i Syd- og Vestsjælland.

Rapporten viser ikke overraskende, at det særligt er omkring de større byer, at buspassagererne må sidde i kø. Over 50 pct. af den samlede passagerforsinkelse i Syd- og Vestsjælland findes således i de syv største byer i området – Næstved, Slagelse, Ringsted, Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Falster og Vordingborg.

På samme måde viser rapporten, at trængslen generelt er fremtrædende i købstæder andre steder på Sjælland, og der ses særligt store passagerforsinkelser i Roskilde, Hillerød og Køge. I Roskilde alene koster det eksempelvis årligt samfundet 50 mio. kr., at buspassagererne sidder i kø.

En tilsvarende trængselsrapport lavet for hovedstadsområdet viser dog, at investeringer i busfremkommelighed kan være en del af løsningen. Rapporten for hovedstadsområdet viser, at bustrængslen er mindre på de strækninger, hvor der er investeret meget i busfremkommelighed. På strækninger hvor busserne kører i eget spor og hvor busserne prioriteres i lyskrydsene kommer busserne hurtigere gennem trafikken og forbi bilkøerne.

“Selvom mange borgere på Sjælland har en bil, så ejer 32 pct. af alle familier i Region Sjælland faktisk ikke en bil. Derfor arbejder Movia for at reducere trængslen, så det bliver nemmere at komme til og fra arbejde, skole og fritid med den kollektive transport. Og her kan investeringer i busfremkommelighed være en del af løsningen”, siger Movias plandirektør Per Gellert.

Fakta

• Analysen er gennemført af COWI på baggrund af data fra januar og marts 2018.
• Analysen er baseret på ca. 500.000 målinger fra Movias tællebusser.
• Analysen dækker over de gamle takstområder S og V (her kaldet Syd- og Vestsjælland).
• Analysen belyser både busforsinkelse og passagerforsinkelse (busforsinkelse*antal passagerer)
• Analysen viser helt konkret følgende:
Busserne i Syd- og Vestsjælland er i gns. forsinket med 300 timer pr. hverdag
Dette resulterer i en samlet passagerforsinkelse i Syd- og Vestsjælland på 2.000 timer pr. hverdag