“Spil hinanden stærkere” var et af de vigtige budskaber, som Dorthe Bjerre efterlod tilhørerne med, da Sorø Handel og Service havde indbudt til et inspirerende indspark tirsdag aften på Postgården.

Dorthe Bjerre fra Synergii.dk leverede et inspirerende oplæg.

Dorthe Bjerre fra Synergii.dk startede aftenen lidt dystert ud med at vise en oversigt over, hvor mange handelsbyer der ville være i Danmark i år 2030, hvis udviklingen fortsætter som forventet.

Det var ikke mange, og Sorø var ikke umiddelbart blandt en af de byer, der stod til at overleve som handelsby.

Alt håb syntes dog heldigvis ikke at være ude.

Særligt med fokus på Vejle, hvor Dorthe Bjerre var city brand manager i 7 år, viste hun hvordan forskellige byer har arbejdet for og haft succes med at skabe en aktiv og attraktiv bymidte, som folk besøger og handler i.

For at det skal lykkes – var Dorthes erfaring – kræver det blandt andet, at handelsstandsforeningen, ejendomsejere, kulturinstitutioner og kommune begynder at spille sammen og ikke mindst spille hinanden stærkere.

Helt konkret foreslog hun, at der blev oprettet et forum – en såkaldt byledelse – hvor repræsentanter fra hver enkelt gruppe sætter sig sammen for at definere et fælles mål for, hvordan der kan skabes en bymidte med gode oplevelser, handel, unikke detailhandelskoncepter og liv.

“Ingen kan gøre det alene,” lød det fra Dorthe. Hvis det skal lykkes forudsætter det samarbejde og hårdt arbejde. Der er ingen hurtige løsninger eller quick-fixes.

Dorthe Bjerre efterlod aftenens tilhørere – der udover flere handelsdrivende og enkelte ejendomsejere også talte formand for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget, Rolf Clausen og erhvervschef i Sorø Kommune, Laila Haunstrup Bregner Carlsen – med inspiration og konkrete ideer til, hvordan et samlet Sorø kunne bidrage til at sikre Sorø et fortsat liv som handelsby.