DN Sorø markerede Jordens Dag den 22. april med et besøg i Stenlille hos Fornyet Energi.

“De godt 50 fremmødte blev delt i to hold, der på skift gik med enten Karen Abrahamsson eller Flemming Abrahamsson og fik fortalt om masseovne, Romford-ovne og raketovne,” oplyser Niels Hilker, DN Sorø.

Fornyet Energi tilstræber så vidt muligt at bruge lokale materialer eller genbrug. En undtagelse er amerikansk ler, der kan bruges som puds på vægge i forskellige farver. Tilsvarende lertype findes ikke i Danmark. Inspirerende foredrag og de runde, organiske former kunne lede tanken hen på Gaudis byggerier i Barcelona.

Der var også lejlighed til at se på kompost-toiletter, som blev udnævnt til den ultimative kildesortering med adskillelse af urin og fækalier, som opsamles og anvendes lokalt efter kompost. Fornyet Energi har gennem 40 år været pioner indenfor bæredygtig byggeri.

“En udbytterig lørdag eftermiddag, som indgår i DN Sorøs serie af klimarrangementer”, afslutter Niels Hilker.

Karen og Flemming Abrahamsson lytter til velkomsten. Foto: DN Sorø