Sorøs fremtid er til debat – og DU er inviteret!
Kom og hør mere om udviklingsplanerne for Sorø – og bring dine gode ideer i spil for vores fælles fremtid.

Skal Alléhusgrunden være Sorøs nye sundhedscentrum, og hvordan udnytter vi bedst mulighederne omkring Sorø station? Hvem kan have interesse i at bygge hvor, og hvordan tiltrækker vi nye borgere og virksomheder til Sorø? Kom og hør mere om udviklingsplanerne for Sorø – og bring dine gode ideer i spil for vores fælles fremtid.

Den 9. februar skydes en fire uger lang høring om Sorøs fremtid i gang med et borgermøde i Multisalen på Borgerskolen. Alle borgere, erhvervsdrivende, foreninger m.fl. indbydes til at tage del i debatten.

Vi skal både tænke langsigtet og konkret
Borgermødet tager afsæt i to planforslag udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Sorø Kommune og konsulentfirmaet Niras.

Det ene forslag er en overordnet helhedsplan for det samlede Sorø (dvs. inklusiv Pedersborg og Frederiksberg), og det andet er en konkret udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej. Begge planer har et stærkt fokus på erhverv og på en finansielt bæredygtig byudvikling og rummer en række konkrete anbefalinger. Planerne skal bidrage til en udvikling, som får flere borgere og virksomheder til at slå sig ned i Sorø. Borgmester Ivan Hansen siger:

”Sorø har så mange kvaliteter i form af blandt andet den fine kulturarv og den enestående natur, men vi skal bruge disse kvaliteter mere offensivt. Vi håber, at de to planer kan føre til nogle konkrete projekter, som kan sætte en positiv spiral i gang. Planerne rummer blandt andet nogle spændende bud på, hvordan vi kan udvikle området omkring Alléhuset og Rådhusvej med udgangspunkt i et nyt sundhedshus og et aktivitetstorv med lege- og bevægelsesmuligheder for alle aldre.”

Luftkasteller, nej tak
Planerne tager udgangspunkt i markedsmekanismerne, og en række udviklere, investorer og andre private aktører har været involveret i projektet, netop for at sikre realismen. ”Det gælder om at skabe noget, som kan bære i den virkelige verden – og som der kan findes investorer til,” siger Ivan Hansen.

Mange steder i spil
Udover Alléhus-området handler masterplanen bl.a. om Postgårdkarréen og Kulturfirkanten i bymidten. I Pedersborg er arealer som Gefion-området, den gamle korkfabrik på Fulbyvej 4 og det nedlagte rensningsanlæg ved Tuel Sø i spil. Og på Frederiksberg rummer masterplanen et bud på udviklingen af et stort område omkring stationen, der bl.a. indbefatter den gamle stolefabriksgrund ved Feldskovvej.

Del dine gode ideer
Ved borgermødet vil konsulenter fra Niras præsentere de to planforslag og inspirere til debat og ideer. Mødet skal klæde de fremmødte på til at komme med nogle gode og konstruktive input i den efterfølgende høringsperiode.

”Mødet er for alle som interesserer sig for en fortsat udvikling af et levende og dynamisk Sorø. Jeg håber, at rigtig mange borgere, foreningsaktive, erhvervsdrivende og andre vil deltage i mødet som en fælles opvarmning til den efterfølgende debat,” siger Ivan Hansen.

Tid og sted
Borgermødet den 9. februar holdes i Multisalen på Borgerskolen fra 19.00 til 21.30. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Høringsperioden løber fra den 9. februar til den 8. marts. De to planforslag vil i høringsperioden kunne hentes på www.soroe.dk eller rekvireres hos planlægger Lene Eriksen i Fagcenter Teknik og Miljø, som er kommunens kontaktperson på projektet. De to planer skal behandles i Byrådet til april.