Årets dimission var delt på i tre arrangementer – en for hver af skolens tre 9. klasser.

Det var i år skolens gymnastiksal, der i år dannede rammen om årets dimissions-festligheder onsdag den 24. juni. For 9X, 9Y og 9Z og deres forældre blev der holdt tre mere eller mindre ens arrangementer kl 17, 18:30 og 20 med sange, musik, taler – og overrækkelse af afgangsbeviser.

Især overrækkelsen af afgangsbeviser var præget af corona-situationen, og de sædvanlige kram af lærer og skoleleder var i stedet vekslet til at drengene pænt bukkede, når de modtog deres bevis, og pigerne nejede. Det klarede alle elegant og værdigt under store klapsalver.

I sin tale til afgangseleverne sagde skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard, at “for nogle af jer er I klar til at sige farvel til skolen, traditionerne og hinanden. I skal videre. I har planer og store drømme om, hvad der nu skal ske. For andre af jer er dagen måske kommet noget før end håbet. I er ikke helt klar til at sige farvel endnu. I har det som om, det hele er gået lidt for hurtigt, og at I havde mange flere oplevelser, som ventede forude,” sagde Nanna.

“Det kan også være, at I måske ser jer selv, som en kombination af de to. Men uanset om I føler jer klar eller ej, så er det i aften vi sætter punktum for jeres grundskoleforløb.”

Nanna citerede den tidligere amerikanske præsidentfrue, der har sagt “Always stay true to yourself and never let, what somebody says, distract you from your goals.”

“I jeres alder er det naturligt at man står tvivlende over for fremtiden og alle de muligheder, der viser sig. I skal træffe mange valg i de kommende år, som kommer til at påvirke resten af jeres liv. Her er det en god idé at lytte til sig selv – at følge sin mavefornemmelse for, hvad I hver især har mest lyst. Livet består af en lang række af valg – og herigennem også fravalg, Det har I allerede erfaret. Vi kan ikke få og nå det hele. Vi må prioritere. Vi må vælge. Det har I også været nødt til i løbet af jeres skoletid. Husk på I jeres mange valg, at når I siger ja til noget siger I også nej til noget,” sagde Nanna.

Årets solskinspriser på hver 500 kr. gik til Camille Madelung 9X, Swetha Sritharan 9Y og Hera Hunneehe 9Z. Årets elevrådspris gik til den afgående elevrådsformand Ea Johansen 9Z.

Skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard sagde farvel til skolens afgangselever. Pressefoto.
Årets afgangselever til dimission. Pressefoto.