Sorø Privatskole er netop blevet godkendt som en del af det internationale uddannelsessamarbejde Erasmus+.

I praksis betyder det, at skolen fra 2021-2027 kan søge EU-midler til at sende klasser afsted på studieophold i EU, ligesom skolen tilsvarende vil modtage klasser fra andre EU-lande.

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram, der giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i bl.a. grundskolen. Formålet er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

På Sorø Privatskole glæder afdelingsleder for udskolingen Thomas Wenzell Aziz sig over skolens øgede internationale profil som grundskole: ”Vi har i forvejen en international profil med tilbud om Cambridge engelsk og Deutsches Sprachdiplom. Med vores akkreditering til Eramus+ programmet vil vi nu kunne sende vores elever på udvekslingsophold i Europa. Det bliver spændende for os, for det betyder, at vi skal etablere partnerskaber med de udenlandske skoler og institutioner, vi ønsker at samarbejde med og besøge.”

”Det åbner helt nye muligheder for os, og sætter nye perspektiver for den daglige undervisning i mange fag, når vi kan få midler til give vores elever et større internationalt udsyn og forståelse for forskelle og ligheder i Europa. Vi skal naturligvis først over på den anden side af coronaen, før vi sætter projekter i søen, men vi håber, de første elever kan komme afsted i det kommende skoleår. De vil kunne se frem til helt anderledes oplevelser, hvor læringen sker på nye måder,” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

I Erasmus+ programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien. I 2020 var der afsat cirka 36,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Sorø Privatskole er netop blevet godkendt som en del af det internationale uddannelsessamarbejde Erasmus+. Det glæder afdelingsleder for udskolingen Thomas Wenzell Aziz og skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.
Pressefoto.
Del på sociale medier