Sorø Privatskole har ifølge en ny analyse fra VIVE – Viden til Velfærd (VIVE) en karaktereffekt over middel i naturfag, humanistiske fag og generelt samt en prøveeffekt på middel. Analysen finder, at der er små, men dog signifikante forskelle på de resultater, skolerne og kommunerne leverer, når der kontrolleres for elevernes baggrund.

Det skriver Sorø Privatskole i en pressemeddelelse.

Foto: Sorø Privatskole.

VIVE – Viden til Velfærd (VIVE), som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har på opdrag af TV2-Regionerne foretaget en analyse af folkeskoleelevernes eksamensresultater i perioden fra 2014 til 2016.

Formålet med analysen er at gøre det muligt at identificere kommuner og skoler, der i særlig grad har givet eleverne et bedre eller dårligere resultat ved de afsluttende prøver, end man ville kunne forvente ud fra elevernes baggrund. For hver skole er der foretaget et estimat af karakter- og prøveeffekt.

Karaktereffekten er den selvstændige effekt, skolen har på elevens eksamensresultat, når der blandt andet er kontrolleret for socioøkonomiske baggrundsvariable. Prøveeffekten er skolens effekt på sandsynligheden for, at eleven i det hele taget går op til eksamen.

Analysen finder, at der er små, men dog signifikante forskelle på de resultater, skolerne og kommunerne leverer, når der kontrolleres for elevernes baggrund. I bilaget i notatet angives, hvilke skoler og kommuner der i de seneste år har præsteret signifikant bedre eller signifikant dårligere end gennemsnittet.

I Sorø Kommune er karaktereffekten på private skoler (se bilag 1 s. 43), det vil sige Sorø Privatskole, da det er den eneste privatskole i kommunen, over middel i naturfag, humanistiske fag og generelt. Det betyder, at effekten er signifikant bedre end den gennemsnitlige effekt. Prøveeffekten er på Sorø Privatskole er middel.

Undersøgelsen omfatter 921 skoler i landets 98 kommuner (se bilag 1 s. 19). Den viser, at det store flertal af skoler, nemlig 683, placerer sig i gruppen ’middel’, når det gælder generelle karaktereffekter. 111 skoler ligger ’over middel’, mens 127 skoler placerer sig ’under middel’. Analysen har også set på skolernes effekt på henholdsvis naturfag og humanistiske fag og effekt på prøvekarakter.

Derudover har analysen beregnet karaktereffekten på kommuneniveau (se bilag 2 s. 47). Her ligger 51 af kommunerne på ’middel’ niveau, mens 16 kommuner klarer sig ’over middel’, og 31 kommuner ligger ’under middel’.

Find VIVEs analyse her: Karakter-og-proeveeffekter-i-de-danske-folkeskoler

GemGem