Sorø Privatskole fejrede FN’s Børnekonvention med fokus på digital dannelse tirsdag den 20. november. Som Red Barnet ambassadørskole forpligter skolen sig til hvert år at arbejde med børnerettighederne sammen med eleverne.

Foto: Sorø Privatskole

657 elever på Sorø Privatskole deltog i Børnerettighedsdagen tirsdag den 20. november, årsdagen for vedtagelsen af FN’s Børnekonvention, sammen med en række andre skoler fordelt over hele landet. En årligt tilbagevendende begivenhed, som er organiseret af Red Barnet, hvor de danske skoler opfordres til at sætte fokus på børn og unges rettigheder gennem leg og læring under forskellige temaer.

Sorø Privatskole, som er Red Barnet ambassadørskole, valgte i år at bruge Børnerettighedsdagen til at fokusere på digital dannelse med forskellige indgangsvinkler til emnet alt efter klassetrin. Eleverne fra hvert trin, indskoling, mellemtrin og udskoling, blev delt på hold på tværs af klasser og årgange, hvor de sammen skulle gennemgå forskellige spørgsmål og løse mindre opgaver alt sammen med fokus på digital dannelse.

”Det er vigtigt, at eleverne ved, at FN’s Børnekonvention også gælder online. Børnene vokser op i en tid med smartphones, apps og uendelige muligheder online, der på mange måder kan virke som en anden verden, men det er det altså ikke. Med udgangspunkt i artikler som Frihed til at udtrykke sig og til information, Beskyttelse af privatlivet og Beskyttelse mod mishandling har vi brugt dagen på at arbejde med sprog, samvær og krænkelser online, eller det som vi i dag med en bredere betegnelse kalder for digital dannelse,” fortæller Nanna Kofoed Øhrgaard, der er skoleleder på Sorø Privatskole.

På Sorø Privatskole er de meget bevidste omkring skolens rolle, når det kommer til at hjælpe eleverne med at navigere i den digitale virkelighed.

”Hvis eleverne skal kunne begå sig socialt, etisk og kritisk online, så skal de også lære om det. Alle forældre har en holdning til det her, og rigtig mange har også allerede regler og aftaler med deres barn omkring brugen af spil og sociale medier. Digital dannelse er dog ikke udelukkende forældrenes opgave. Skolen skal også snakke med eleverne om det, selvom digital dannelse som sådan ikke er en del af skoleskemaet. Og vi skal ikke kun fortælle dem, det her må du godt, og det her må du ikke. Vi skal også snakke om spørgsmål som, hvem involverer det? Hvad foregår der? Hvor foregår det? Hvorfor forgår det? Så eleverne opnår en bredere forståelse for emnet,” afslutter Nanna Kofoed Øhrgaard.

Nanna Kofoed Øhrgaard. Foto: Sorø Privatskole