Det er ofte en stor ting, når forældre vælger at deres barn skal skifte skole. På Sorø Privatskole gør de derfor også meget ud af, at tage godt imod nye elever, hvis forældrene vælger at lade deres barn starte på privatskolen.

Foto: Sorø Privatskole

Simon og Ulla Matlok valgte tidligere på skoleåret at lade deres datter skifte skole. På den tidligere skole havde der været mange lærerskift i klassen siden 0. klasse, og det havde skabt dårlig trivsel. Meget af undervisningstiden gik, ifølge forældrene, med at tale om trivsel, og selvom deres datter ikke havde en voldsomt påvirket adfærd, tænkte de, at hun måske kunne udvikle sig bedre et andet sted.

”Vi ledte efter en skole, som vil handle på det, der er vedtaget, og som kan tilgodese og løfte alle elevers læring, både i den lave faglighed, den brede midte og det høje niveau. Dette fik vi stillet i udsigt, og foreløbig har vi ikke fortrudt skolevalget. Men vi forventer også, at det fortsætter,” forklarer Ulla Matlok, der er ny forældre i 4. klasse på Sorø Privatskole.

Ofte kan Sorø Privatskole ikke tage imod eleven, når forældrene henvender sig, på grund af skolens venteliste. Men i dette tilfælde var der en ledig plads på årgangen, som skolen kunne tilbyde deres datter. Når det sker, tager skolen opgaven meget alvorligt, forklarer Nanna Kofoed Øhrgaard, der er skoleleder på Sorø Privatskole. Det er nemlig en stor omvæltning for barnet, så det er vigtigt, at hun eller han hurtigt falder til og oplever skoleskiftet som en succes.

”Grundlægende handler det om, at man har mistet tilliden til hinanden. Derfor skal vi som det første skabe tillid mellem elev, forældre og skole. Det handler ikke om at love guld og grønne skove, ændre på skolen eller måden vi er på. Man skal være ærlige, sige tingene som de er og løbende forventningsafstemme. Derudover er det vigtigt, at eleven hurtigt kommer ind i skolens hverdag og finder tryghed i de nye rammer. Vi finder gode match til at sidde ved siden af og hjælpe i starten. Nye venskaber kommer kun gennem tid, men vi går meget op i at tilpasse overgangen til elevens behov,” tilføjer Nanna Kofoed Øhrgaard.

Foto: Sorø Privatskole

Skiftet er da også gået over al forventning, fortæller Ulla Matlok. ”Vi er især glade for det høje informationsniveau fra skolens side. Vi er også glade for den direkte dialog med lærerne. Der bliver svaret på vores henvendelser, og vi er i stand til at følge rimeligt med i vores datters faglige udvikling. Da vores datter har en fysisk udfordring, var det også vigtigt for os, at skolen har en erklæret politik om at imødegå mobning, og at der både er rummelighed og fællesskab, men også plads til at være sig selv.”

Før efterårsferien besluttede Anders og Susanne Bille Kristensen, at deres søn skulle skifte skole, og han synes også det er gået godt.

”Det vigtigste er, at du er dig selv. Jeg ville have en ny start, og så har jeg stået på venteliste her i lang tid. Først snakkede jeg med skolen, før efterårsferien, hvor jeg så skolen og de spurgte om en masse. Det gav mig et fint indtryk, men jeg vidste jo ikke, hvordan det ville være at gå her af den grund. Da jeg så startede efter efterårsferien, vidste klassen godt, at jeg startede og sådan, og lærerne har været gode til at give mig en chance med lektierne. Jeg fandt også ud af, jeg åbenbart har gået i skole med fem andre på årgangen og i børnehave med en,” fortæller Carl, der er startet i 7. klasse på Sorø Privatskole.

1. oktober 2017 gik 17,5 pct. af eleverne i Danmark på fri- eller privatskole ifølge Danmarks Statistik. Statistikken siger ikke noget om, hvorfor andelen er stigende, men en anden undersøgelse fra Danmarks Statistik fra samme år blandt 2.000 forældre til skolebørn i alle aldre viste, at en stor del af forældrene, der vælger fri- og privatskoler, prioriterede skolens ry, værdiggrundlag og høje faglige niveau.

Det er ofte en stor ting, når forældre vælger at deres barn skal skifte skole. På Sorø Privatskole gør de derfor også meget ud af, at tage godt imod nye elever, hvis forældrene vælger at lade deres barn starte på privatskolen. Foto: Sorø Privatskole