Læserbrev af Niels Hilker, formand for DN Sorø.

Efter indstilling fra flertalsgruppen tilslutter Sorø Byråd sig antageligt den ambitiøse nationale klimamålsætning om en 70 procent reduktion af CO2-udledning i 2030, når man sammenligner med niveauet i 1990. Det er i sig selv opmuntrende, men én ting er at tilslutte sig en målsætning, noget helt andet at realisere den.

Det kommunale budget for 2020 kunne være en indikator på viljen til at nå målsætningen. Her er der imidlertid ikke afsat ressourcer, som kunne understøtte det ambitiøse mål, ligesom der tilsyneladende heller ikke foreligger nogen planer for handling og delmål.

Det gode spørgsmål til Byrådet må derfor være; hvad har I tænkt jer. ?