Sorø Kommune følger de centrale udmeldinger og kører, som det øvrige offentlige Danmark, på nødblus i den kommende tid.

Skoler og daginstitutioner lukker fra mandag den 16. marts og foreløbigt to uger frem. Fra Sorø Kommunes side skal lyde en stor ros til de mange forældre, som allerede i dag har valgt at holde deres børn hjemme, og en opfordring til, at man også gør det fredag.

Der etableres nødpasning for børn i dagtilbud og indskoling. Der etableres nødpasning på alle skoler og på en daginstitution i hvert skoledistrikt på nær Ruds Vedby, hvor der er meget få børn med pasningsbehov. Det drejer sig om følgende institutioner: Villa Villakulla, Holberghaven, Krongården, Sandlyng og Ventemøllegården. Nødpasningen tilbydes de børn, som har forældre, der varetager kritiske opgaver i samfundet, eksempelvis i sundhedsvæsenet, samt forældre, for hvem det er umuligt at finde anden pasning til børnene.

Borgerservice lukkes for fysisk fremmøde fra fredag den 13. marts.

Fritids- og kulturtilbud lukkes og aflyses fra fredag den 13. marts.

På social-, sundheds- og ældreområdet tilpasses driften, så kommunen fortsat kan tage hånd om kommunens borgere.

Kommunale medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem, og arbejder så vidt muligt hjemmefra.

På de enkelte områder er man godt i gang med at tilrettelægge arbejdsopgaverne, så kommunen fortsat kan tage hånd om kommunens borgere.

På social- og ældreområdet er der indført en ny besøgspolitik for plejecentre og bosteder. Det er besluttet at stoppe for besøgende og andre udefrakommende aktiviteter på plejecentre og bosteder af hensyn til smitterisiko. Kommunen håber, at alle beboere og pårørende vil støtte op omkring det.

Der vil blive ført udvidet tilsyn med Sorø Kommunes bygninger af kommunens egne medarbejdere i dagtimerne og af et vagtfirma i aften og weekender.

Foto: ABW
Del på sociale medier