Sorø Kommune har sammen med KvaliCare og Plan2Learn fået 1.125.000 kr. fra Novo Nordisk Fondens akutte coronaviruspulje til at oprette en landsdækkende e-learningsplatform, som skal styrke de sundhedsfaglige kompetencer i hjemmeplejens nødberedskab.

I disse uger oplæres kommunale medarbejdere fra mange fagområder, så de kan indtræde i kommunernes nødberedskaber på især sundheds- og plejeområdet, hvis et øget pres på sundhedssektoren i den kommende tid kræver ekstra personale.

Sorø Kommune har netop i samarbejde med virksomhederne KvaliCare og Plan2Learn fået 1.125.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden til at oprette en landsdækkende e-learningsplatform, som stilles gratis til rådighed for alle landets kommuner i et år.

Formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt, siger:

– Jeg er glad og stolt over, at Sorø Kommune med Novo Nordisk Fondens støtte kan være med til i samarbejde med KvaliCare og Plan2Learn at tilbyde denne platform til alle landets kommuner helt gratis. På den måde er vi med til at sikre, at de medarbejdere fra andre områder, som vil få opgaver på plejeområdet, bliver klædt godt på til opgaven, og dermed at ældre borgere over hele landet får en så god pleje som muligt i denne vanskelige tid.

Styr på kompetencerne
Platformen tilbyder e-learning i de basale sundhedsmæssige kompetencer, der er behov for, når andre medarbejdergrupper træder ind i plejeopgaver, eksempelvis håndhygiejne, infektionshygiejne, medicinadministration og mundpleje. Der er også mulighed for at integrere den enkelte kommunes lokale instrukser i løsningen. Desuden giver systemet et overblik over, hvilke medarbejdere som har gennemført hvilke e-learningsmoduler. Alt sammen til gavn for de borgere, som modtager hjælp fra kommunen.

Pia M. Nyborg Hansen, leder af Sorø Sundhed og Omsorg, siger:

– Jeg er overbevist om, at platformen vil være til stor hjælp for kommunerne, fordi vi får en nem indgang til e-learningsmodulerne. Samtidig giver platformen også mulighed for at indsamle data, vi kan bruge, hvis vi en anden gang står i en situation, hvor der er brug for at oplære mange medarbejdere hurtigt.

Susan Jørgensen, direktør i KvaliCare, siger:

– I denne tid, hvor vi skal holde fysisk afstand, giver e-learning også den fordel, at medarbejderne ikke behøver være fysisk til stede for at gennemføre undervisningen. De kan få de nødvendige kompetencer hjemmefra, samtidig med at kommunen får et overblik over, hvem der har gennemført hvilke moduler.

KvaliCare venter at kunne åbne platformen op for alle landets kommuner efter påske.

Fakta
E-learningsmodulerne om håndhygiejne og hygiejne i primærsektoren er baseret på Statens Serum Instituts vejledninger. Modulet om medicinadministration er udviklet i samarbejde med Dansk Lægemiddel Information, og modulet om mund- og tandpleje er udviklet i samarbejde med Omsorgstandplejen.

KvaliCare beskæftiger sig med udvikling og implementering af sundhedsfaglig e-learning og effektmåling.

Plan2Learn er førende inden for styring af kurser og e-learning på det kommunale og regionale marked i Danmark.

 

Foto: ABW