Med lov skal naturen sikres

Med voksende bekymring, kan vi i Enhedslisten konstatere, at naturen i Sorø i stigende grad underkastes erhvervslivets ønsker og behov. Det står i skærende kontrast til arbejdet med FNs Verdensmål.

På juni mødet i Sorø Byråd kunne vi konstatere, at det i Sorø tilsyneladende betragtes som helt normalt, at man blot overtræder loven. Efterfølgende retter kommunens forvaltning bagefter reglerne til, så det der blev opført ulovligt, pludseligt fremstår som lovligt.

Det er således stærkt problematisk, at der flere steder i det materiale, der blev udleveret til Byrådet står, at der på nuværende ikke leves op til kravene i lokalplanen, men det kun har den konsekvens, at planen rettes til så ulovligheder gøres lovlige. I forhold til lokalplanerne handler det blandt andet om opsætning af flagstænger eller skiltning over 4 meter i højden.

Den grundlæggende holdning, at især miljøbeskyttelsesregler ikke skal tages alvorligt, ser vi nu i forbindelse med Viceborgmesterens hyttebyggeri i Åmosen. Åmosen er et område hvor Sorø Kommune er forpligtiget til at beskytte en storslået natur med fantastiske åbne vidder. Åmosen er udnævnt Naturpark og Natura2000-område. Det er et fantastisk privilegium og en væsentlig del af Sorø Kommunes branding, at have store og uberørte naturområder. Beskyttelsen af et område som Åmosen skal også betyde, at man ikke bare lige kan få lov til at bygge en hytte.

Det er efter Enhedslistens opfattelse stærkt problematisk og en åbenlys fejl, når Sorø Kommunes forvaltning undlader at vurdere, hvad en hytte, der etableres i Åmosen skal bruges til, herunder om aktiviteterne der udgår fra hytten kan have betydning for odderen, der er udpegningsgrundlaget for Natura2000 beskyttelsen.

Enhedslistens bekymring bliver ikke mindre, da TV2Øst kan fortælle, at hytten er tænkt til kanoudlejning. Det er med andre ord ikke længere en hytte, men bygning til erhvervsvirksomhed.

I Sorø Kommunes opfølgning på klageskrivelsen til klagenævnet, står der alene, at odderen er udpegningsgrundlag. Sorø kommune forholder sig overhovedet ikke til, at odderen, der er meget sky, kan påvirkes af hytteaktiviteter som fiskeri og kanoudlejning. En afledt effekt af, om erhvervsmæssig kanoudlejningen er rentabel er, at der kommer større sejlads i Åmosen. Sejlads vil uden tvivl medføre forstyrrelser af odderens habitat.

Mvh

Abelone Bergløv

AnjaEberhardt

Bo Mouritzen

Enhedslisten i Sorø