Sorø Kommune deltager som pilotkommune i nyt forskningsprojekt, som skal forbedre livskvaliteten hos socialt udsatte med kræft, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Som led i kommunens fokus på støtte til borgere med kræft er Sorø Kommune indgået i et forskningsprojekt omkring mindre ulighed i kræft. Projektet startede op den 1. januar og afvikles i et samarbejde mellem København Universitet, Professionsskolen Absalon og Region Sjælland. Sorø Kommune indgår – sammen med Vordingborg Kommune – som pilotkommune.

Formålet med projektet er at øge mulighederne for at højne livskvaliteten hos socialt udsatte borgere i forbindelse med et kræftforløb. Det skal blandt andet gøres ved at sikre, at borgerne får de rette tilbud i forhold til at forebygge og lindre den lidelse, som kan knytte sig til en kræftsygdom. Projektet er i første omgang målrettet socialt udsatte borgere, da man ved, at kræftpatienter med en kort uddannelse, en lav indkomst og som bor alene i mindre grad modtager lindrende behandling.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

”Jeg er meget glad for at kommunen har fået mulighed for at deltage som pilotkommune i dette vigtige projekt. Støtte til borgere med kræft er et område, vi har fokus på, og som vi fra politisk side blandt andet har valgt at prioritere i det seneste budgetforlig. Med Sorø Kommunes deltagelse i projektet kommer vi helt tæt på udviklingen af området, og vi ser frem til at modtage projektets resultater, som vi har store forventninger til kan gavne kommunens borgere med kræft fremadrettet.”

Sorø Kommune vil først for alvor blive involveret i projektets 2. år i 2022. Her vil sygeplejersker med palliationsfunktion få øget viden om lindrende behandling og opsporing, hvorefter borgerne i målgruppen også involveres.

Ved afslutning af projektet i udgangen af 2023 vil der ligge en afprøvet model klar, der skal forbedre indsatsen hos borgere. Modellen skal ikke kun understøtte borgere med kræft i Sorø Kommune, men skal også bidrage til det regionale og nationale forbedringsarbejde i forhold til at sikre kræftpatienter den rette lindrende behandling uafhængig af social position.

Foto: ABW

 

Del på sociale medier