FN’s verdensmål fylder fem år på fredag. I Sorø Kommune har der aldrig været mere blus under verdensmålsarbejdet end netop nu, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

På fredag er det fem år siden, FN-landene tiltrådte de 17 verdensmål, som siden har sat en fælles, global retning for udviklingen af en bedre verden.

Også i Sorø Kommune bliver der netop nu taget markante skridt i arbejdet med verdensmålene. Et samlet Byråd har netop indgået en budgetaftale om næste års budget, som sætter væsentligt skub i arbejdet med verdensmålene og Byrådets Vision 2022.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Det ligger hele Byrådet på sinde, at de forbedringer, vi foretager i Sorø Kommune, også bidrager til en bedre verden. Med budgetaftalen styrker vi arbejdet med verdensmålene og med de fire temaer i Vision 2022 markant. Vi giver et løft til borgernes sundhed og trivsel gennem blandt andet samværsprojekter på plejecentrene og betydelige investeringer i vores idrætsfaciliteter. Vi styrker faglighed og trivsel i vores dagtilbud og skoler gennem bedre normeringer og forbedringer af de fysiske rammer. Vi udvikler de levende byer og lokalsamfund gennem blandt andet udbygning af stier og cykelstier og en udviklingsindsats for Sorø By. Og ikke mindst så tager vi et solidt skridt fremad i klimaindsatsen, i og med at vi fordobler puljen til energirenovering af kommunale bygninger og sætter midler af til, at der kan blive udarbejdet en klimahandlingsplan.

Verdensmålsambassadør styrker dialogen
Samtidig er kommunen i gang med at ansætte en verdensmålsambassadør, som skal styrke dialogen med borgere, foreninger, lokalråd og erhvervsliv om verdensmålene, så endnu flere lokale kræfter bidrager til den vigtige globale forandring.

– Vi oplever en stor interesse for verdensmålene og for at gøre en forskel lokalt, når vi taler med såvel erhvervsliv som borgere og foreninger. Det er den dialog vi nu vil sætte endnu mere skub i ved at ansætte en verdensmålsambassadør. For hvis vi skal nå i mål med vores vision med udgangspunkt i verdensmålene, er der brug for alle kræfter, siger Gert Jørgensen.

Byrådet arbejder desuden på at blive en del af Realdanias DK2020-netværk, som vil styrke kommunens klimaarbejde yderligere.

Pressefoto
Del på sociale medier