Vandforsyningsplan skal sikre rent drikkevand
Det er bekymrende, at der i mange af kommunens vandforsyningsanlæg indvindes vand med miljøfremmede stoffer. Det fremgår af kommunens vandforsyningsplan, der lige nu er i høring. Der er ifølge planen miljøfremmede stoffer i vandet hos vandforsyningerne i Bjernede, Dianalund, Fjenneslev, Frederiksberg, Munke Bjergby, Ruds Vedby og Sorø Vand.

Langt de fleste borgere i kommunen må derfor formodes at indtage miljøfremmede stoffer med drikkevandet. Godt nok er det under grænseværdierne, men fortsat nedsivning af pesticider brugt på marker, i haver og langs jernbaner kan betyde, at værdierne på sigt vil overskrides.

Radikale Venstre ønsker, at Sorø Kommune gør en ekstraordinær indsats for, at alle de boringsnære omgivelser beskyttes. Der må her laves aftaler med grundejerne om stop for brug af pesticider, der kan udgøre en trussel for grundvandet – så vi sikrer rent drikkevand.

Stenlille områdefornyelse
Radikale Venstre bakker stærkt op om områdefornyelse i den centrale del af Stenlille omfattende Hovedgaden og naboarealer. Projektet og den tilhørende bevilling blev endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen 26. maj, og samme dag tog borgmester og udvalgsformand ”1. spadestik” på den lille plads foran Fakta. Vi er desuden meget tilfredse med, at der er fundet penge til at gennemføre projektet i fuldt omfang, selv om det viste sig, at det billigste tilbud lå 2,5 mio. kr. højere end det afsatte beløb.

En streg i regningen er det dog, at det tilsyneladende ikke er lykkedes at lave en aftale med Lokaltog A/S. Det kunne ellers medføre, at også den gamle stationsbygning og dens nære omgivelser blev omfattet af projektet. Stationsbygningen, i klassisk stil, er dårligt vedligeholdt, lyser af forfald og skæmmer omgivelserne – selv om det modsatte kunne være tilfældet.

Vi vil opfordre til, at Sorø Kommune tager fornyet kontakt til Lokaltog A/S, for også at få denne del af Stenlilles bymiljø ind i planen.

Nyt valgforbund
Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Liberal Alliance går sammen i valgforbund til kommunalvalget i Sorø.

I februar indgik Radikale Venstre og Kristendemokraterne en valgforbundsaftale til det kommende kommunalvalget. Nu har Liberal Alliance tilsluttet sig aftalen.
Formand for Radikale Venstre i Sorø kommune Kurt Løvlund Pedersen:

”Det glæder mig, at vores valgforbund er blevet bredere og at vi sammen med Kristendemokraterne og Liberal Alliance er med til at give vælgerne et alternativ til de store blokke. Det øger muligheden for et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen efter valget.”

Hvis Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Liberal Alliance er enige, kan andre partier eller lister kan optages i valgforbundet.

 

Del på sociale medier