De Radikale Venstre i Sorø Kommune præsenterer her deres valgforbund og grønne mærkesager:

RV og KD er i valgforbund til kommunalvalget i Sorø
For at styrke den politiske midte i Sorø Kommune har Radikale Venstre og Kristendemokraterne gået sammen i et valgforbund til kommunalvalget den 16. november 2021. Hvis RV og KD er enige, kan andre partier eller lister optages i valgforbundet.

Konkurrence – Danmarks VILDESTE kommune
Miljøministeren opfordrer alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence, hvor kommunen skal finde på de vildeste ideer for at fremme biodiversiteten.
Næsten 2.000 dyre- og plantearter er truet i Danmark, og for at overleve har de brug for mere vild natur. SF har foreslået, at Sorø Kommune deltager i konkurrencen – vi støtter naturligvis forslaget.

I Sorø Kommune kan skolerne, som en del af konkurrencen, have en projektuge, som giver eleverne viden om betydningen af den vilde natur, og samtidig kan eleverne komme med gode forslag til projekter. ”Vi skal værne om naturen og vandkvaliteten og fremme et rigt plante og dyreliv”, står der Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022. Miljøministerens konkurrence, ”Danmarks VILDESTE kommune”, ligger lige til højrebenet.

Pilegårdsvej – en 2 minus 1 vej?
2i1 vej eller 2 minus 1 vej – kært barn har mange navne. Vi mener i alle tilfælde at det skal undersøges, om Pilegårdsvej i Dianalund kan laves til en 2 minus 1 vej, uden at trafiksikkerheden forringes. En 2 minus 1 vej er langt mere økonomisk end at udvide Pilegårdsvej til 2 spor, som det ellers er foreslået i udkast til lokalplan for Pilegårdstrekanten.

Naturpolitik i Sorø Kommune
Vi ønsker, at der bliver investeret i naturen, så den også er der for fremtidige generation. Det kræver, at kommunen går mere i front og afsætter flere midler hertil. Vi foreslår samtidigt at kommunen udarbejder en strategi for bevarelse af naturen i kommunen – en biodiversitets- og naturstrategi.

Der er behov for at gennemgå alle de større og vigtige naturområder, deres trusler og hvordan de kan beskyttes, f.eks. Store Åmosen, Munkebjergby Mose og Tystrup Sø med omgivelser. Rødliste arter skal have en særlig fokus.

Skolernes undervisning i bæredygtighed skal styrkes
Et klimavenligt og bæredygtigt samfund er fremtiden, og en grøn (ud)dannelse af de kommende generationer er vigtig – også i i Sorø kommune.
I 2050 skal de børn der i dag går i børnehave eller skole, drive et bæredygtigt samfund med en cirkulær økonomi.

Sorøs skoler og daginstitutioner skal være med til at udvikle børnene til kompetente voksne, der er rustet til at drive fremtidens bæredygtige samfund.

Vi vil fremme en spændende undervisning i bæredygtighed f.eks. ved at koble naturfagsundervisningen og bæredygtighed sammen, som i projektet “Den Grønne Rygrad”.

Del på sociale medier