Af Bo Mouritzen, Kommunalbestyrelsesmedlem – Enhedslisten i Sorø

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen blev der behandlet to forslag der viser en bekymrende fortælling om hvordan der drives økonomistyring i Sorø Kommune

Under den mundrette titel ”Regnskab 2020 Driftsoverførsler 2020 til 2021-24” forsvandt der en masse penge fra børnene, ligesom der på ældreområdet skubbes et underskud på over 4 millioner ind 2021, penge der skal findes i løbet af det kommende år.

Enhedslisten syntes det er urimeligt, at straffe de institutioner der har handlet ansvarligt. Det er ikke rimeligt at vi først beder skoler og daginstitutionerne om at tage vare på deres økonomi, for derefter at tage deres midler, med en besked om, at de kan søge deres egne penge igen i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021. Så får de dem måske i 2022.

Det er et eksempel på, at man simpelthen fodrer hunden med sin egen hale.

Fra børneområdet lægges 798.000 kr. af område Nords midler i kassen, sammen med 528.000 kr. fra Holbergskolen og 201.000 kr. på Ruds Vedby Skole.

Men de midler Område Nord havde sparet sammen var ikke til ting der bør vente til 2022. det var til – Puslerum i Naturbørnehuset
– Overdækning er af uderum i Ventemøllegården og Regnbuen
– Akustik plader til stuerne hvor der er problemer med lyd
– Inventar og legepladsudstyr til Troldehaven
For Ruds Vedby skole handlede det om en legeplads.

Enhedslisten valgte at stemme imod indstillingen. Det er vores opfattelse at de midler der er på børne- og ungeområdet skal blive der, og som udgangspunkt hos dem der har sparet midlerne sammen. Det vil sige område Nord, Holbergskolen og Ruds Vedby skole

På ældreområdet er Enhedslisten stærkt bekymrede når vi kan læse, at der igen i år skal overføres et underskud, denne gang på 4.364.000 kr. som myndigheden på ældreområdet skal afvikle. Det er efter vores opfattelse ikke en løsning at skubbe underskuddet videre. Når vi går lidt tilbage i regnskaberne kan vi konstatere, at det er et underskud der har været igennem flere år.

Det tyder jo på, at der arbejdes med en kronisk underfinansiering af området. For Enhedslisten er det afgørende at vi kan levere en ældrepleje, som vi kan være bekendt, og det tror vi ikke på at man kan ved at stramme skruen yderligere, og ved at bede ældreområdetom at finansiere et underskud på næsten 4,5 millioner kr. Vi tror simpelthen ikke det er muligt at afvikle det store underskud på ældreområdet i løbet af de kommende år, uden at det vil have meget store konsekvenser for borgerne.

 

Foto: ABW
Del på sociale medier