Sorø er blevet en smule vildere, efter at kommunen har omlagt plejen på fem udvalgte græsarealer, og her giver græsset og de vilde blomster mulighed for at udvikle sig til glæde for bier og andre insekter. 

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Sorø Kommune er gået med i samarbejdet ”Vild med vilje” med andre kommuner, institutioner og virksomheder i Danmark, og dermed er kommunen med til at værne om biodiversiteten og bremse artsdøden blandt vores hjemmehørende insekter.

Med projektet vil man kunne opleve naturen lige uden for hoveddøren, hvilket giver borgerne mange nye muligheder for oplevelser og aktiviteter.

Det drejer sig om følgende grønne arealer: ved Stenlille Kirke, langs Norgesvej (Dianalund), langs Diget (Frederiksberg), ved Tuel Sø (Pedersborg) og inde ved Sorø Rådhus. Alle steder holdes en bræmme ud mod skel og fortov lavt slået, ligesom stier henover arealerne slås. Resten af græsset tages der slet på en til to gange pr. sæson.

Som et forsøg  er der i den forgangne uge fjernet hø og udsået frø af vilde blomster på to af områderne – ved Diget og bag Rådhuset. Nu skal det bare regne. Hvis forsøget er en succes, så forventer kommunen at lave lignende tiltag på andre arealer.

Projektet ”vild med vilje” og følges op med skilte og information på nettet. Du kan læse mere om ”vild med vilje”.