Løbsledelsen for Sorø Byløb har besluttet, at afholdelsen af Sorø Byløb ændres til lørdag den 26. september 2020.

Løbsledelsen drøftede på et skypemøde den usikre situation, som Covid-19 i øjeblikket har bragt landet i, og dermed også afholdelsen af Sorø Byløb, som var planlagt til afholdelse lørdag den 6. juni 2020.

Beslutningen blev at ændre afholdelsen af løbet til lørdag den 26. september.

Løbsledelsen lukkede for et stykke tid siden midlertidigt for tilmeldingerne til Sorø Byløb.

Torsdag den 16. april 2020 åbnes der igen for tilmeldinger til Sorø Byløb, hvor der afholdes børneløb, Walk & Talk og voksenløb, se mere på www.soro-bylob.dk.

Løbsleder Margit Nielsen udtaler, at med ændringen håber Rotary og PGI, at rigtig mange får mulighed for at tilmelde sig Sorø Byløb, og at familierne kan få en dejlig dag og dermed sammen med Sorø Rotary Klub at være med til at støtte gode formål.

Hovedsponsorerne er Kopp Sorø og Advokatgården.