Sorø er af de fleste kendt som en grøn kommune, men med indførelsen af HeatWeed-teknologi til ukrudtsbekæmpelse bliver Sorø en af de grønneste kommuner på dette felt.

Foto: Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

HeatWeed bekæmper ukrudt med vand, nærmere bestemt 98 grader varmt vand.

Teknologien er den mest effektive til bekæmpelse af ukrudt, når pesticider udelukkes, og vil på et par år kunne halvere kommunens tidsforbrug på arbejdsopgaven i forhold til i dag, hvor der anvendes gas, og samtidig begrænse mængden af ukrudt på de kommunale fortove, kantsten, pladser og stier.

Foruden til ukrudtsbekæmpelse vil Sorø Kommune også anvende teknologien til afrensning af buslæskærme, vejskilte, borde/bænke, monumenter samt til fjernelse af grafitti.

Samtidig påbegyndes forsøg med teknologien til bekæmpelse af Stor Bjørneklo og andre invasive arter.

Med indførelsen af teknologien forbedrer Sorø Kommune samtidig sit miljøregnskab betragteligt. Forbruget af gas falder med ca. 480 flasker årligt og dieselforbruget falder med ca. 125 liter årligt. Det samlet fald i CO2 udledningen bliver ca. 16,2 tons årligt. Sorø tjekker dermed ind blandt de mest miljøbevidste kommuner i Danmark.

“Det er et tigerspring for Sorø Kommune,” siger udvalgsformand Jens Nygaard (V), “at det nu er lykkes at finde en metode, der både løfter den faglige standard, på sigt halverer tidsforbruget til opgaven, er mindre miljøbelastende og som, hvis forsøgene med Bjørneklo falder positivt ud, vil kunne gøre Sorø til en 100 % pesticidfri kommune.”