Gigantiske rør og store jordbunker fylder i bybilledet i Sorø. Det er nok ikke gået ubemærket hen, at der arbejdes på højtryk, så det nye fjernvarmeværk kan stå klar i sommeren 2021.

Sorø Fjernvarme, ejet af AffaldPlus, har påbegyndt gravearbejdet i forbindelse med det nye Sorø Bioenergi. Arbejdet påvirker bybilledet med rør, gravkøer, jordbunker og afspærring, men det er nødvendigt, når så store rør skal lægges på en rute igennem byen med forhindringer som motorvej, villakvarterer, veje m.m. Men arbejdet er i gode hænder, og Sorø Fjernvarme tager hensyn til både byen og byens borgere. Det betyder blandt andet, at arbejdet på skolevejen, Smedevej, og krydset mellem Ringstedved og Nordmarksvej lægges i sommerferien, når trafikken er på sit laveste.

Cirka 7 km rørlægning
Selve gravearbejdet omhandler ca. 7 kilometers rørlægning med start på Kragelundsvej, hvor det nye fjernvarmeværk skal ligge, videre under motorvejen og forbi Gefion, ud ad Stamvejen og Ringstedvej, forbi Sorø Hallen, Holbergsvej og langs Sorø sø ad Skælskørvej for at dreje af på Færøvej og ende på Smedevej (se billedet med ruten). Gravearbejdet forventes at stå på året ud.

Sikkerhedshensyn
Store maskiner, gravearbejde og nye tiltag i byen tiltrækker ofte nysgerrige sjæle. Af sikkerhedshensyn beder vi alle om at respektere afspærringerne. Ved gravearbejdet vil der snarest stå skilte med information om arbejdet.

Del på sociale medier