Sorø er kendetegnet ved at være omkranset af skove og søer. De tre søer i byen er velegnede til gå- og cykelture og i de tilstødende bøgeskove er der også mulighed for vandre.

Skovene er som hovedregel ejet af Stiftelsen Sorø Akademi, der har skovbrug som sin væsentligste indtægtskilde. Skovbruget beskæftiger ca. 18 fuldtidsansatte. I alt dækker skovene med tilhørende søer, enge og moser et areal på 4.300 ha. Heraf udgør skovene ca. 3.400 ha.

Sorø skovene er kendt for sine bøgetræer, der bl.a. anvendes i møbelindustrien.

Skov ved So
rø Sø