Sorø Akademi er et lokalgymnasium for Sorø-Ringstedområdet med tilknyttet 10. klasse og kostskole, hvor der bor ca. 140 elever.

Akademiet har med sin omskiftelige historie spillet en væsentlig rolle i Danmarkshistorien.

Chr. IV’s Akademi

I 1586 grundlagde Frederik II en skole for 30 adelige og 30 borgerlige drenge. Skolen havde hjemme i de gamle klosterbygninger.

I 1623 tilføjede Chr. IV en overbygning, et akademi for unge adelsmænd, så de kunne blive videreuddannet i Danmark.

Da Chr. IV fik nye professorboliger bygget uden for Klosterporten blev Sorø grundlagt. Chr IV’s Akademi lukkede i 1665 og skolen i 1737.

Holbergs Akademi

Frederik V’s Akademi åbnede i 1747. Klosterbygningerne var blevet sat i stand med inspiration fra kongens arkitekt, Laurids de Thura, og der blev bygget tre professorboliger ved siden af hovedkomplekset. To af disse boliger, “Ingemanns Hus” og “Molbechs Hus” er bevaret og huser i dag skolens administration.

Komedieforfatteren Ludvig Holberg, der ejede Tersløsegård og store landområder nord for Sorø, testamenterede næsten hele sin formue til det nye Akademi. Til gengæld blev han baron og fik gravplads i kirken. Holbergs portræt hænger i Grønne Sal.

Nedgangstider lukkede dette akademi i 1798. En brand i 1813 skånede heldigvis kirken, men de tre gamle klosterfløje nedbrændte.

Romantikernes Akademi

Peder Mallings nyklassiske hovedbygning blev færdig i 1826. Den var stramt disponeret med hensyn til de forskellige funktioner: kælderetagen var indrettet til køkken og tjenestefolk, stueetagen husede skolen, 1. sal benyttede Akademiet, og på 2. sal var der elevværelser, lærerboliger og sovesale. Indvendig blev der malet i tidens lyse farver, beige og grå, som det stadig ses i Festsalen.

Digterne B. S. Ingemann og Carsten Hauch var i lærerstaben, og Sorø blev i denne periode et kulturcentrum for den danske guldalder. Grundtvig, H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen og andre af denne tids store personligheder besøgte ofte stedet. Portrætter af Ingemann og Grundtvig hænger i Gule Sal.

Der var for få studerende til at Akademiet kunne trives. Akademi lukkede i 1849, og skolen overtog hele Hovedbygningen.

Skolen i dag

Da skolen overtog hele huset i 1849 blev lokalerne sat i stand. De mange dekorationer i pompeiansk stil er udført over en årrække af Georg Hilker.

Skolen fik stadig flere elevtal. Den fungerede som dag- og kostskole og blev drevet som privatskole til 1958, hvor staten overtog driften fra Stiftelsen Sorø Akademi.

Stiftelsen har i dag til huse på Vænget i Parken. Den ejer stadig bygningerne, store landbrugs- og skovarealer omkring Sorø samt flere byejendomme. Staten vedligeholder skolens bygninger, mens Stiftelsen står for nybyggeri.