Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

I løbet af de seneste tre og et halvt år, er der næppe en sag, der har været debatteret så meget som omfartsvejen ved Tersløse.

For Enhedslisten er det her et grundlæggende og principielt spørgsmål. Hvordan skaber vi en trafik-politik og en kultur, der prioriterer de bløde og kollektive trafikanter over billister og ikke mindst lastbiler – Ikke kun i Tersløse men i hele Sorø Kommune?

Det primære mål med trafiksaneringerne, må være at reducere antallet af biler, især lastbiler
igennem byerne og at reducere bilernes hastighed, samt omfordele den samlede trafikmængde.

Det kan blandt andet ske ved at:
– Reducere hastigheden ved ankomsten til byen
Det må være muligt, da der fra Fagcentret er argumenteret for, at indsnævringen allerede findes.

– Bevare en langsom kørsel gennem byen
Ved at sænke hastigheden til 40 km gennem hele byen, og at der, med start efter indsnævringerne etableres en chikane for hver ca. 150m. Chikanerne må gerne etableres i en form, så de samtidigt fungerer som by-forskønnende
Yderligere kan der etableres en rundkørsel ved krydset Holbergsvej / Skellebjergvej.

– Begrænse gennemkørslen af lastbiler
Ved at der laves forbud for lastbilkørsel fra kirken til Ventemøllevej.

Ved Holbergskolen kan der enten laves en vejspærring i en prøvetid på to år for at se, hvilken effekt det vil have, alternativt kan der laves elektronisk vejspærring for eksempel i tidsrummet 07 – 09 og 15 – 17.

Muligheden for etablering af en cykelsti mellem kirken og Holbergskolen parallelt med Holbergsvej og Fasanvej bør undersøges.

Afslutningsvis bør der ske en henvendelse til Vejdirektoratet og Rigspolitiet omkring opsætning af faste fartkameraer på strækningen.

I Enhedslisten er vi ærgerlige over, at Byrådet valgte den begrænsede udgave af trafiksaneringer i Tersløse, men anerkender, at discountudgaven, er bedre end ingenting.

Det skyldes ikke mindst, at vi tror på, at trafiksaneringer er vejen frem til løsning af trafikale problemer, ikke blot i Tersløse, men i hele kommunen.

Derfor bør erfaringerne fra Tersløse også danne grundlag for trafikdelen i en samlet infrastruktur-plan for hele Sorø Kommune, der er baseret på at prioritere de bløde trafikanter, at flytte flere ud af bilen og over på el-cykler eller i det mindste støjsvage biler som el-biler.

 

Foto: ABW
Del på sociale medier