Det bliver nemmere at komme ind på Sorø Privatskole. Skolen stopper med at teste elever til kommende 0. klasse, da testen ikke er relevant i forbindelse med optagelsen af elever. Fremover kommer samtalen mellem elev, forældre og skole til at danne baggrund for optagelsen af elever i 0. klasse.

Sorø Privatskole har som udgangspunkt ingen optagelseskriterier. Det vigtigste for skolen er, at alle parter er overbeviste om, at Sorø Privatskole er den rigtige skole. Det er i de seneste år sket med en kognitiv test af eleven, en såkaldt CHIPS-test, og en efterfølgende samtale mellem elev, forældre og skole. Elever til kommende 0. klasse vil dog ikke længere blive testet før skolestart.

“Vi har vurderet at test af elever, så lang tid før skolestart, ikke er relevant for skolestarten i 0. klasse på Sorø Privatskole. Nu vil vi lade den gode samtale mellem elev, forældre og skole stå alene. Udover at forældre og elever ikke behøver komme to gange ind på skolen, med det besvær som det kan medføre med fri fra arbejde og børnehave, så medfører det også mindre administration hos skolen,” forklarer Johnnie Christiansen, afdelingsleder for indskoling på Sorø Privatskole.

Johnny Christiansen. Foto: Sorø Privatskole

CHIPS-testen er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin. Det vil sige hvordan barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men et værktøj til planlægning af undervisning. Testen bliver dog ikke droppet helt. Eleverne i 0. klasse vil fremover blive testet i løbet af deres første skoleår, i stedet for at blive testet før skolestart.

Færre børn i år

“I skoleåret 18-19 starter vi med færre børn i 0. klasse end vi har plads til. Jeg tror dog ikke, det er den, i forældrenes øjne, omstændelige optagelsesprocedure, der har holdt indmeldingerne tilbage i år. Det har nok mere noget at gøre med det lave fødselstal i deres årgang. Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret skole med et attraktivt 0. klasse-tilbud. Vi har en lav klassekoefficient, en ekstra pædagog i 33% af undervisningen, musik-motorik, fællessang, specialundervisning, SFO og Musikskole. Det er stadig min opfattelse, at forældrene benytter sig af det frie skolevalg,” afslutter Johnnie Christiansen.

Sorø Privatskole regner med, at skolens tre 0. klasser bliver fyldt op i løbet af nogle år, som det er sket tidligere år, hvor klasserne ikke har været fyldt op fra skolestart. Optag af nye elever på skolen sker kun i 0. klasse og 4. klasse, hvor klassekoefficienten går fra 20 elever til 24 elever. CHIPS-testen vil fortsat blive anvendt på skolen, men kun i forbindelse med optagelse af elever på andre årgange.