Den 10-16. marts var tidspunktet for den første store afhentning af storskrald i den nye kommunale forsøgsordning som trådte i kraft ved årsskiftet.

Ca. 250 husstande i kommunen tilmeldte sig storskraldafhentningen i “uge 11”.

Nu siger Morten Olesen, chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune, at borgerne ikke kan finde ud af sortere og pakke affaldet korrekt. Det har betydet, at afhentningen i Sorø har taget længere tid end forventet, fordi skraldemændene ifølge kommunen “valgte at være servicemindede”, som kommunen udtrykker det, og altså medtage det hele.

I Stenlille var situationen ikke bedre, ifølge den hårdt plagede teknik og miljø-chef. “Jeg hører fra vognmanden, at det nogle steder flyder med affald som hverken er sorteret eller pakket korrekt”, siger Morten Olesen.

For at undgå skraldekaos har Sorø Kommune aftalt med vognmanden, at skraldemændene tager så meget som muligt med af det affald, der er sat ud. En del af skraldebunkerne er dog så uhåndterbare, at skraldemændene ikke har mulighed for at tage det med. Her må borgerne selv sortere affaldet og tilmelde sig næste tømning.

De store mængder affald betød, at kommunen ikke kunne holde sin tidsplan. Afhentningen nåede derfor ikke som planlagt til Ruds Vedby og Dianalund fredag og lørdag. Det resterende skrald vil med lidt god vilje blive hentet mandag.

 

Morten Olesen opfordrer borgerne til at orientere sig på sorter.nu eller i det materiale, de har fået tilsendt om storskraldordningen.

Næste afhentning af storskrald er planlagt i uge 21. Tilmeldingsfrist er mandag den 12. maj på sorter.nu.

Hvad skal du gøre, for at få storskraldet hentet næste gang:

  • Max. 15 enheder pr. husstand a max. 20 kg.
  • Rent pap, enten bundtet med sisalsnor eller i klare sække
  • Visse plasttyper pakket i klare sække
  • Metalskrot (fx dåser) i klare sække
  • Store enheder (fx møbler) kan sættes ud enkeltvis og tæller som 1 enhed.

Se mere på sorter.nu.

Held & lykke!

skrald