Af Sascha Fich, Kommunalbestyrelsesmedlem – Radikale Venstre

Vi er ikke bedre til at bryde den sociale arv end USA, på trods af 200 år med folkeskole og 70 år med velfærdsstat. Trods mange reformer og regler har vi ikke skabt en skole, der formår at bryde mønsteret. Sådan kan det ikke blive ved. Det splitter os som mennesker og som samfund.

Skolen skal give mening for vores børn, og gøre børnene trygge i troen på, at verden ligger åben for dem.
Skolen skal give vores børn tillid til egne evner og muligheder, men det er der alt for mange børn, der ikke får.

Børn, som ikke føler sig hjemme i skolen, og ikke oplever, at skolen er en trædesten til muligheder i livet. For dem er skolen meningsløs.

For det første skal vi af med pres og karakterræs, og ind i et klasselokale, hvor eleverne bliver opslugt af undervisningen og føler sig frie og trygge til at stille spørgsmål og begå fejl.

Karakterer kan være et nødvendigt pædagogisk værktøj, men erfaringer viser, at færre karakterer er et af mange værktøjer vi kan bruge, så vi kan få knækket den stigende mistrivsel, der desværre har fået sit tag i børn og unge.

Hvad kan vi ellers gøre for at skabe større trivsel, og bedre mulighed for, at den enkelte elev løftes fagligt?

En næsten enig kommunalbestyrelse besluttede for en måned siden, at Sorø Kommune skal søge om at blive ”frikommune” på folkeskoleområdet, så nu har vi en enestående mulighed for at organisere undervisningen på nye måder, til gavn for elevernes faglighed og trivsel.

Det forudsætter et tæt samarbejde mellem lærere, skoleledelse, forældre og elever, og her er inddragelse af den lærerfaglige viden på den enkelte skole vigtig, hvis de frie rammer skal resultere i såvel bedre trivsel og større faglighed hos eleverne.

Holbæk Kommune startede et tilsvarende projekt på folkeskoleområdet i 2021, så lad os se dem over skulderen, og blive inspireret af deres erfaringer.

Så er der større chance for succes, når vores 6 folkeskoler, måske allerede fra skoleåret 2023-2024,
skal håndtere det øgede selvstyre på den enkelte skole.

Til gavn for elever, folkeskolen og vores fælles fremtid.

Jeg krydser fingre.

 

Sascha Fich. Medlem af kommunalbestyrelsen. Foto: Radikale Sorø