Casper Madsen

Skoleleder Casper Madsen stopper på Sorø Privatskole

Bestyrelsen for Sorø Privatskole skriver følgende i et brev til personale, elever og forældre på skolens Personale-, Elev- og ForældreIntra:

Kære personale, elever og forældre på Sorø Privatskole

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget opsigelse fra vores skoleleder Casper Madsen. Casper har ydet en meget stor og prisværdig indsats på Sorø Privatskole og har gennemført en række væsentlige ændringer, herunder udvidet skolen til en fuld tresporet skole, haft fokus på skolens/elevernes faglige udvikling, en målrettet anvendelse af digitale læringsmidler samt en markant renovering af skolens bygninger, så vi i dag fremstår som en attraktiv og moderne skole.

Vi har valgt at imødekomme Caspers ønske om fritstilling og Bestyrelsen har valgt at konstituere Lene Topshøj som skoleleder fra i dag og frem til en ny skoleleder er fundet. Bestyrelsen indleder dialog med et rekrutteringsbureau om at finde den rigtige og mest velkvalificerede afløser for Casper. Skolens faglige profil og elevernes dagligdag vil naturligvis fortsætte uforandret. Vi håber i bestyrelsen, at alle fortsat vil støtte, hjælpe og bakke op om vores gode skole i den kommende tid. Bestyrelsen vil løbende holde jer orienteret.

Vi ønsker Casper held og lykke i fremtiden. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sorø Privatskole Lotte Andreasen, Louise Ralskov Hemmingsen, Hans Henrik Iuel, Lars Wagner Søgaard, Benedict Moos, Niels Junge Mortensen, Carsten Ingemann Johansen og Steen Hahn Andersen Al henvendelse vedrørende ovenstående bedes rettet til bestyrelsesformand Steen Hahn Andersen på sha@post11.tele.dk eller 57821624

Casper Madsen, 46 år, stopper som skoleleder på Sorø Privatskole med udgangen af januar 2017. Bestyrelsen for Sorø Privatskole ansatte Casper som skoleleder på Sorø Privatskole december 2009, hvor han kom fra en stilling som administrativ afdelingsleder på Skt. Josefs Skole i Roskilde. Casper er lige nu ved at afslutte sit speciale i Master of Public Governance, som han skal forsvare hos CBS – Copenhagen Business School. Casper er formand for bestyrelsen på Sorø Fri Fagskole og medlem af bestyrelsen på Himmelev Skole. Casper er derudover medlem af det Soranske Erhvervsnetværk Rotary.

Casper har ingen yderligere udtalelser. Han henviser til bestyrelsens brev.