Alle forretningsdrivende, der etablerer sig i Sorø, slipper for at betale skat.

Nej, sådan er det ikke længere. Men Sorøs ældste købstadsprivilegium fra 1638 gav skattefrihed til alle tilflyttere. I dokumentet, som er underskrevet af Christian den IV, står ”At Handels- og Haandværks Folk, som sig udi Sorø nedsættende vorder, maa være fri for al kongelig Skat og Tynge.”

Sorø var på dette tidspunkt primært befolket af skolefolk, håndværkere og pensionister. Der var kun få handlende, fordi Sorø var omgivet af sø og fugtig eng. Først i 1800-tallet blev der anlagt veje over engene øst og syd for byen, ligesom Sorø blev forbundet med jernbanenettet tværs over Sjælland. Hermed ekspanderede erhvervslivet, og byens indbyggertal voksede, til glæde for skatteopkræverne.