På det seneste byrådsmøde den 10. oktober spurgte Enhedslisten to gange, om blå blok (B,C,V,O og Å) er i gang med at nedlægge den kommunale dagpleje i Sorø kommune. Begge gange blev spørgsmålet mødt med total tavshed fra flertalsgruppen.

Spørgsmålet om flertalsgruppen vil nedlægge den kommunale dagpleje, er ellers særdeles relevant, når vi ser på den politik der er ført de senere år.

I forbindelse med budget 2019 valgte flertallet igen at skære i en dagpleje, der i de senere år har været hårdt ramt.

Ved overgangen til områdeledelse i 2016 blev dagplejen beskåret med en leder og en souschef, så der kun er dagplejekonsulenterne tilbage. Nu tages endnu en luns i form af en dagplejekonsulent.

Siden 2015 er dagplejen allerede blevet beskåret med ca. 4,3 millioner i form af nedlæggelse af fire dobbeltpladser, tilknytning til daginstitutionerne og en ny ressourcetildelingsmodel.

Efter vedtagelsen af budgettet besluttede blå blok i forbindelse med punktet ”budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet” at dagplejen skal beskæres med yderligere over 1 mio. kr. til dækning af et merforbrug på demografimidlerne.

Hvis tanken er, at dagplejerne ikke længere skal sparre med dagplejekonsulenten, men i stedet skal have den samme ydelse fra daginstitutionerne, så er Enhedslistens spørgsmål: Hvor er den afledte opnormering i daginstitutionerne? Eller er forventningen blot, at den indsats lægges oven i daginstitutionsledernes nuværende arbejde? Lad os være ærlige og kalde det hvad det er, en besparelse på dagplejen, som i praksis også rammer daginstitutionsområdet, hvis de ekstra ressourcer blot skal findes her.

For Enhedslisten er dagplejen et vigtigt supplement, hvis der skal skabes et differentieret børnepasningsområde. Den giver mulighed for lokal pasning ude i landområder, hvor der kan være langt til den nærmeste børnehave. Den har blandt andet en positiv effekt på børn, der oplever det som vanskeligt at klare store skift i deres hverdag. I en dagpleje kan det hjemlige miljø ofte give mere ro. Den virker også positivt på børn, der har behov for mindre enheder end det der tilbydes i de større daginstitutioner.

Fra Enhedslisten er vi bekymrede over, at de mindste skuldre igen skal bære de største byrder. Sorø Kommune er i forhold til nettoudgifterne på dagtilbudsområdet for 0-13-årige allersidst i Danmark, ligesom vi med et fald på 18,7 % har haft den største nedskæring på landsplan. I resten af landet er udgiftsniveauet i gennemsnit fastholdt. Et eksempel er vores nabokommune Ringsted, der bruger ca. 20 % mere pr. barn.

Mvh
Bo Mouritzen
Byrådsmedlem
Enhedslisten i Sorø