LAG Midt-Nordvestsjælland beretter:

Nye ansigter i bestyrelsen
Ved årets ordinære generalforsamling, som blev afholdt på Brorfelde Observatorium d. 25. april, blev der valgt to ”nye” ansigter ind i bestyrelsen – den ene, Niels Aalbæk Jensen fra Sorø, er dog et kendt ansigt i bestyrelsen, i det han også var medlem af bestyrelsen i 2014-2016. Den anden nyvalgte er Dorte Kiilerich, ejer af Livingconcepts og bosat i Lejre Kommune. I starten af marts fik vi også et nyt medlem i bestyrelsen, da Sorø Kommune udpegede Kristian Egebæk Mortensen som kommunens repræsentant i LAG’ens bestyrelse, Kristian afløser Johannes Lumholt.

Foto: LAG

Fra bestyrelse og sekretariat byder vi varmt velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. Vi vil samtidigt også gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Helle Schummel, Johannes Lumholt og Johan Ib Hansen for deres store engagement og godt samarbejde i de forgangne år.

Der var ingen, der stillede op til suppleantposterne på generalforsamlingen, og vi har derfor ikke nogen suppleanter til bestyrelsen i det kommende år.

Du finder en oversigt over bestyrelsens medlemmer på vores hjemmeside:
http://www.lag-midtnordvestsjaelland.dk/Om%20foreningen/Bestyrelse.aspx

LAG skaber lokal stolthed
Vi er lidt stolte, det må vi indrømme… Dronning Margrethe besøger i midten af juni Kalundborg. På dronningens program for de to dages besøg er der tre steder, som har fået støtte fra LAG Midt-Nordvestsjælland til enten at etablere eller udvikle sig. De tre steder er Naturpark Åmosen, Vævernes Hus på Kattrup Gods og det Maritime Aktivitetshus på Nyby Havn, Røsnæs.

De tre er blot et lille udpluk, af de knap 50 projekter, vi har støttet i løbet af de syv gennemførte ansøgningsrunder i 2015, 2016 og 2017. Vi er også stolte over at kunne konstatere, at de andre 45 støttede projekter ligeledes er godt på vej. Otte af projekterne er allerede afsluttet og har fået deres tilskud udbetalt.

Velbesøgt konference om Istidsruten som udviklingsplatform
Den første, store aktivitet i LAG Midt-Nordvestsjællands eget projekt, Velkommen i Baghaven, var en halvdagskonference med fokus på Istidsruten som udviklings- og formidlingsplatform. Knap 80 aktører fra hele området deltog og gjorde konferencen til en stor succes. Vi havde et håb om, at konferencens workshops ville genere 100 idéer til aktiviteter, pakkeløsninger m.m. som kan knyttes an til ruten, og det mål blev med næsten 150 nedskrevne idéer i den grad indfriet. Du kan se flere billeder fra konferencen, og finde oplæg fra dagen på vores hjemmeside:
http://www.lag-midtnordvestsjaelland.dk/Udvikling-langs-Istidsruten/Konference/Galleri.aspx

2,3 mio. kr. i puljen til næste ansøgningsfrist d. 21. august 2017
Har du et godt projekt, der kan skabe liv og arbejdspladser i vores område? Eller kender du nogen, der har? Så husk at vi har årets sidste ansøgningsfrist d. 21. august, hvor der er mere end 2,3 mio. kr. i puljen. Vores fire målsætninger er:

1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder.
2. At udvikle turismen for området som helhed.
3. At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur.
4. At fastholde borgere og øge bosætningen.

Kontakt en af koordinatorerne i god tid for at få råd og sparring til dit projekt og ansøgningsforløbet.

Foto: LAG

Erhvervsminister Brian Mikkelsen kom på besøg
En gang årligt samler vi borgmestrene fra de fem kommuner, som vores lokale aktionsgruppe dækker. I år havde vi inviteret Erhvervsminister Brian Mikkelsen med til mødet, som blev afholdt d. 12. april 2017.

De lokale aktionsgrupper hørte ikke under Erhvervsministeriet, sidst Brian Mikkelsen var minister for området. Erhvervsministeren var derfor glad for at få et indblik i, hvordan LAG’erne understøtter skabelsen af arbejdspladser i landdistrikterne, og samtidigt gør områderne mere attraktive som bosætningsområder.