Af Bo Mourizen, spidskandidat for Enhedslisten

For ikke så længe siden var jeg på besøg hos en beboer i en af kommunens almene boliger. Det var en på mange måder ubehagelig oplevelse.

Beboeren var lige flyttet hjem igen efter at være genhuset i en restaureringsperiode. Men i stedet for at boligen var blev lavet færdig, bar den tydeligt præg af at være nedslidt og i dårlig stand. Der var fugt i væggene og taget var i den absolut sidste ende af sin levetid.

Bo Mouritzen. Privatfoto.

Den ringe vedligeholdelse af en almen bolig undrer mig i den grad. Det er fastsat i almenlejeloven, at det er udlejeren, der skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Derfor bør det reelt ikke være muligt, at en bolig ikke er vedligeholdt.

Skulle det ske, at en boligorganisation ikke levet op til sit ansvar, så er det en opgave for det kommunale tilsyn at sørge for, at vedligeholdelsespligten overholdes og i værste fald give boligorganisationen et påbud, således at beboerne oplever, at der er en forsvarlig drift.

Det er ikke en forsvarlig drift, når beboere i en boligafdeling risikerer en huslejestigning på næsten 40%.

Den almene sektor har i dag en beboersammensætning, der på mange måder er overrepræsenteret i forhold til at huse beboere med forskellige sociale problematikker. Det vil sige, at den løfter en kæmpemæssig social opgave ved kunne tilbyde gode, sunde, moderne lejemål til den del af befolkningen, der har flest udfordringer i hverdagen.

I Sorø Kommune udgør andelen af almene familieboliger ca. 15 % af den samlede boligmasse eller næsten 1.750 boliger. Det er helt afgørende for vores velfærdsmodel, at de boliger ikke får lov til at forfalde, ligesom det har stor betydning, at beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger beskyttes. Forudsætningen for at føle ejerskab til sin bolig hænger tæt sammen med mulighed for at have indflydelse på, hvordan den skal udvikles.

Fra Enhedslisten vil vi love, at vi i de kommende fire år vil have en langt højere grad af fokus på, hvad der sker i den almene boligsektor, herunder hvordan Sorø Kommune overholder sine tilsynsforpligtigelser.

Vi kan ikke acceptere, hvis boligadministrationerne ikke lever op til vedligeholdelsesforpligtigelsen, eller hvis Sorø kommune ikke bruger styringsdialogen til at fremtidssikre boligerne.