Tersløsegaards bestyrelsesformand Flemming Pade har sendt dette høringssvar vedrørende projekt omfartsvej til Sorø Kommune med kopi til Dit Sorø:

Tersløsegaard og Kammergave anbefaler omfartsvejen ført sydvest om Tersløse. Men hvis den absolut skal lægges øst om Tersløse, foreslår Tersløsegaard vejen ført øst om Kammergave til en ny rundkørsel på Tersløsevej nordvest for Kirkebakkevej (vejen til Munke Bjergby). Derved bliver vejen kun marginalt længere. Til gengæld undgås helt ødelæggelse af miljø og natur mellem de to historiske 1700-tals herregårde. Tersløsegaards have er orienteret mod øst, mens Kammergave er orienteret mod vest, altså mod hinanden. Den harmoni bevares, når vejen føres bagom Kammergave.

De to gårde er i dag selvejende institutioner, hvis fortsatte drift vil blive truet af at få en stærkt trafikeret vej til at gennemskære naturen imellem dem. Tersløsegaard fra 1739 er Ludvig Holberg Museum med godt 2000 årlige besøgende og koncerter, skuespil og foredrag i den åbne have. Oplevelsen af Holbergs næsten 300 år gamle autentiske bolig og navnlig arrangementerne under åben himmel vil blive forstyrret både af udsigten til bilstrømmen og den uundgåelige trafikstøj.

Kammergave fra 1794 er socialterapeutisk bosted med økologisk landbrug og stort dyrehold, bl.a. 80 malkekøer. Patienter og personale er afhængige af at kunne bruge adgangsvejen ad Kammergavevej til Holbergsvej med kollektiv trafikbetjening (busstop: Tersløse Kirke). Men den vej forudsættes afbrudt, hvis omfartsvejen skal lægges mellem de to herregårde.

Alligevel vil Kammergave ikke anbefale vejen ført bagom Kammergave, for der vil den gennemskære gårdens marker. Institutionens bestyrelse siger kategorisk nej til at få lagt omfartsvejen gennem deres marker. I stedet anbefales, at man vælger den sydvestlige linjeføring uden om Tersløse. Den løsning foretrækkes også af Tersløsegaard.

Sydvestlinjen er den rigtige
Forslaget om en linjeføring øst for Kammergave sigter alene mod den uønskede situation, at det besluttes at føre omfartsvejen øst om Tersløse. Det er en meget dårlig ”halv” løsning på problemet med den tætte trafik gennem landsbyen Tersløse. For al den trafik, som går til og fra Ruds Vedby, skal i så fald alligevel som hidtil ledes gennem Tersløse. Det rigtige er at anlægge en vej sydvest om Tersløse til en rundkørsel på Skellebjergvej, hvorfra trafikken fordeles mod henholdsvis Ruds Vedby og Dianalund, hvor den tilsluttes Per Degnsvej.

Vejen bør anlægges som en 60 km/time rute, hvorved den kan lægges så tæt bag om Tersløse, at den kun bliver godt 400 meter længere end den skitserede østlige linjeføring. Ovenikøbet er den sydvestlige strækning fri for eksisterede veje, bygninger, vandboringer og elmaster, så der skal hverken bygges broer, foretages nedrivninger eller andre fordyrende indgreb.

Her er den foretrukne linjeføring sydvest om Tersløse