På søndag den 29. juli kl. 15.30 er en særdeles nulevende dronning af dansk litteratur gæst på herregården, som den danske litteraturs fader beboede for snart 300 år siden. Suzanne Brøgger optræder hos Ludvig Holberg på Tersløsegaard.

Hun har netop i sin seneste bog ”Norsk omelet” sendt sin hilsen til norskfødte Holberg (født i Bergen 1684), og den musikglade Holberg ville utvivlsomt glæde sig over at forfatterinden nu også udtrykker sig i musikken – endskønt han slet ikke kendte det musikalske sprog, Brøgger vælger. Det er nemlig jazz. ”Jazz har altid været min musik”, har Suzanne Brøgger selv fastslået. Hun har tidligere ved enkelte lejligheder trådt frem og sunget sammen med flere af jazzens fineste professionelle musikere. Til koncerten på Tersløsegaard er hun fornemt ledsaget af pianisten Jan Kaspersen, saxofonisten Christina von Bülow og bassisten Helle Marstrand.

Suzanne Brøgger på vej op til Tersløsegaard. Foto: Suste Bonnén

Som forfatter har Suzanne Brøgger navnlig opnået ry som frontfigur for feminisme og erotisk frigørelse. Og hvem andre end netop Holberg var det, som dristigt og tidligt plæderede for kvindekønnets kvaliteter (og i øvrigt krydrede sine komedier med utallige ”ekvivokker” (tvetydige seksuelle hentydninger!).

Læs selv hvad Holberg skrev (i sit ”Tredje Levnedsbrev”):
”Jeg har slaaet fast, at de fleste rettigheder, som mænd tillægger sig, mere bygger paa skik og brug end paa naturlig ret. Jeg har paavist, at man snarere bør tage hensyn til evner end til navne, og at kvinderne ikke alene paa grund af deres fødsel bør udelukkes fra alle de hverv, der kræver hovede, da vi af eksempler lærer, at deres begavelse er saa smidig, at de ikke savner evne til at varetage baade deres egne og det offentliges sager… De fleste mennesker holder med det sejrende parti, men jeg med det besejrede og underkuede. Det første er det sikreste, det sidste det mest agtværdige. Ud fra dette ene synspunkt tager jeg altsaa parti for det andet køn…”

Søndag 29. juli kl. 15.30
Suzanne Brøgger, vokal, med Jan Kaspersen, klaver, Christina von Bülow, saxofon, og Helle Marstrand, bas.
Entré: 100 kr. Billletter kan forudbestilles hos foreviseren ved henvendelse til post@tersloesegaard.dk eller telefon 7446 6770.