Af Linda Nielsen og Kristiane Nyborg, SF Sorø

Med Kommunalbestyrelsens seneste budgetforlig er der afsat penge til minimumsnormeringer i vores børnehaver og vuggestuer. Der er ikke tale om minimumsnormeringer i hver enkelt institution, som SF ønsker, men en aftale om det nødvendige bundniveau er nu lagt.

Alle partier har netop indsendt deres budgetønsker til dette års budgetforhandlinger. Hos SF er der igen fokus på børnene. For selvom vi nu har afsat penge til minimumsnormeringer på kommuneniveau, så halter vores skole-og fritidsordninger gevaldigt bagefter.

SF har derfor stillet budgetønske om en markant opnormering i kommunens SFO-tilbud svarende til 1 voksen til 10 børn i både SFO1 (0.-3. klasse) og SFO2 (4-6. klasse). Den eksisterende normering i Sorø Kommune er så langt fra målet, at den forventede årlige merudgift til personale bliver 10,5 mio. kroner.

Ifølge Sorø Kommunes egne tal er der fx kun ansat 5,5 årsværk til de mange børn i SFO2. Med seks skole-og fritidsordninger i Sorø Kommune, er der under 1 (!!) årsværk pr. skole i SFO2. SF vurderer, at der i gennemsnit er 1 voksen til 17-24 børn i SFO1 samt 1 voksen til 12-15 børn i SFO2.

I lighed med minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet foreslår SF en indfasning over 4 – 6 år, så alle pengene ikke skal findes nu og her.

Seneste trivselsrapport for sfo’erne viste, at både børn og forældre i Sorø Kommune efterspurgte bedre normering i sfo’en. Der skal være flere voksne, som kan hjælpe med at skabe relationer mellem børnene. Flere voksne til at tage hånd om mobning og konflikter. Flere voksne, der kan hjælpe små grupper af børn med forskellige aktiviteter – hvad enten børnene vil spille fodbold, lave bålhygge, have kreatid eller tage på ture ud af huset.

Mange forældre vælger sfo’en fra. Den udvikling skal vi have vendt! Gode og spændende fritidstilbud er en vigtig del af børns opvækst og udvikling.