Der er tirsdag den 17. marts udsendt indkaldelse til generalforsamling i SET til den 7. april kl. 19 på Comwell Sorø Storkro.

Som det fremgår af indkaldelsen er hovedemnet på mødet, udover den ordinære generalforsamling, en dialog om bestyrelsens forslag til omdannelse af SET til en ”ny” forening. Alle uanset medlemskab af SET indbydes til at deltage i mødet og give deres mening til kende om forslaget.

Hvis der er opbakning til forslaget er alle velkomne til at deltage i arbejdet med at forme den fremtidige forening. Hvis der ikke er opbakning til forslaget, herunder hvis der ikke er nogen som ønsker at deltage i arbejdet med at forme den fremtidige forening, lukker SET ned.

Det fremgår af dagspressen at SET’s formand skulle have sagt ”at skal vi samarbejde, skal vi tage hele posen”. Det er ikke korrekt, skriver SET i en pressemeddelelse. Omdannes SET til en ny forening, følger det som SET ejer med. Den nye forening kan vælge at sælge det, som man ikke ønsker at anvende. ”Posen” indeholder ting og ikke andet, præciserer SETs  bestyrelse.

Det er også fremført, at ”der er mange lig i lasten”, hvilket heller ikke er korrekt ifølge SET’s bestyrelse. Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen overtages der ingen forpligtelser, idet der ”ryddes” op og afregnes pr. 30. juni 2015.

SET’s bestyrelse vil heller ikke have siddende på sig, at deres regnskab er uigennemsigtigt, da man ikke har modtaget henvendelse om yderligere specifikationer af poster i de aflagte og godkendte regnskaber.

I forhold til julebelysningen/udsmykningen i Sorø oplyser SET, at guirlander opsættes, nedtages og opbevares vederlagsfrit af Sorø Kommune, som også dækker omkostningerne til strøm. Yderligere omkostninger på ca. kr. 80.000 dækkes af den ekstraordinære opkrævning, som er udsendt af SET de senere år.

Der er ikke plads til endsige behov for to foreninger med samme formål, vurderer SET-bestyrelsen, der opfordrer alle til samarbejde og en positiv fremadrettet dialog.

Du opfordres derfor til at møde op den 7. april 2015 og give din mening til kende.