DN Sorø har gennem en aftale med entreprenørvirksomheden NNC Industries sikret, at der i en grusgrav ved Munke Bjergby er blevet gravet to lavvandede søer, som vil give bestanden af af ”bilag IV” beskyttede strandtudser optimale ynglemuligheder. Det skriver DN Sorø i en pressemeddelelse.

Baggrunden for aftalen er, at Region Sjælland sommeren 2019 gav en ny gravetilladelse i området uden der blev stillet vilkår, som kunne sikre den beskyttede strandtudses eneste indlandsyngleplads på Sjælland. En dialog med Region Sjælland gav ikke resultat, hvorfor DN Sorø fandt det nødvendig at påklage gravetilladelsen. Dels for at sikre strandtudsen og dels for at sikre habitatdirektivet bliver respekteret.

Udvinderen NCC var kede af DN Sorøs klage og tilbød – uden vilkår fra Regionen – en løsning til glæde for strandtudsen og dens ynglemuligheder i grusgraven mod, at DN Sorø trak sin påklage.

Det gjorde DN Sorø og er tilfreds med det konstruktive samarbejde med NCC. Men er omvendt betænkelig ved, om Region Sjælland overholder Habitatdirektivet. 

Pressefoto