Den 18. januar 2011 kan du opleve en koncert med koret Twice-a-Month i Stenmagle Kirke. Koncerten starter kl. 19.30.

Twice-a-Month er et rytmisk kor med stor sanglæde. Repertoiret er et blanding af engelske og danske sange fra bl.a. Michael Jackson, Lis Sørensen og Det Brune Punktum. Der er også fællessange på programmet.

Vær velkommen (gratis adgang).

Stenmagle Kirke