Grundvandsråd Sorø opfordrer nu Byrådet til at indføre forbud mod privat brug af pesticider som Roundup og lignende i haverne nær vandværksboringer. Grundvandsrådet repræsenterer bl.a. vandværker, landbrug og industri og har Alternativets byrådsmedlem Niels Aalbæk Jensen som formand.

 

Niels Aalbæk Jensen. Foto fra partiet.

”Hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi, at der ikke er rent drikkevand til vores børn, børnebørn og oldebørn,” erklærer Niels Aalbæk Jensen.

Det er et enigt Grundvandsråd Sorø, der opfordrer Byrådet til at forbyde brugen af pesticider i private haver, som ligger nær en vandboring. Derimod skal et nyt forbud ikke ramme erhvervsvirksomheder. Det forklares med at erhvervsmæssigt forbrug af pesticider allerede er reguleret af nye, skærpede regler i miljølovgivningen.

Ønsket om forbud hænger sammen med, at der er i løbet af de seneste fire måneder fundet pesticider i grundvandet hos halvdelen af de almene vandværker i Sorø Kommune. De fundne pesticider er stoffer som vandværkerne ikke tidligere har skullet undersøge for.  Et af stofferne bruges i dag i malinger og træbeskyttelse, men ikke som sprøjtemiddel på marker eller i haver. De andre stoffer som er fundet, bruges ikke længere. Hos ét enkelt vandværk overstiger indholdet af pesticider den gældende grænseværdi, dog uden at være sundhedsfarligt.

Byrådet skal snart behandle et forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet. Her vil Grundvandsrådets forslag om forbud for privates brug af pesticider indgå.

”Hvis Byrådet beslutter, at vi skal arbejde videre med et forbud mod privates brug af pesticider, vil alle de husejere, der bor tæt på en vandboring, få et brev, hvor de bliver orienteret om sagen og får mulighed for at komme med deres bemærkninger,” siger miljøsagsbehandler i Sorø Kommune Christian Holt.