PRESSEMEDDELELSE

En ”Gønge” på vandet!
Sorø Roklubs har gang i et projekt, der omfatter mulighed for forbedring af livskvaliteten for mennesker, som har høj vægt og har lyst til at motionere i frisk luft og effektivt via roning i både som kan bære tunge roere.

Klubben går efter at anskaffe et antal både, som kan roes af voksne roere i 80 – 100 kgs klassen. ”Fonden Præstø Brand” har med sin støtte muliggjort at klubben har anskaffet en single sculler til formålet og Kurt Hejlesen fra Fonden navngav båden ”Gønge” med den tilhørende historie, som er bundet i navnet.

Klubbens erfarne scullerroer Lars Bo Andersen tog den første tur på Sorø sø i den nydøbte båd.

Den nye båd navngives