Røde Kors Sorø har generalforsamling onsdag den 26. maj 2021, kl. 19-21 i Møbelbutikken, Industrivej 7, Sorø:

Generalforsamlingen er åben for medlemmer og frivillige. Medlemmer har stemmeret.

På grund af de restriktioner, pandemien har skabt behov for, skal man tilmelde sig på forhånd, da der maksimalt kan deltage 50 personer i generalforsamlingen.
Tilmelding kan ske til formand Niels Mortensen – mail: niels@skyt-mortensen.dk – eller sms til 30596888.

På generalforsamlingen aflægges bl.a. beretning og regnskab, og der foretages valg til bestyrelsen og valg af revisor for det kommende år.

Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtægterne.
Se dagsorden og vedtægter på: soroe.drk.dk

Dorthe og Henrik Falck optræder inden generalforsamlingen og i en pause med sang og musik.

Der er kaffe og kage ved ankomst, mens der serveres en øl eller vand i den indlagte pause.

Foto: ABW
Del på sociale medier