Når Børne og Undervisningsudvalget holder møde den 22. september, skal udvalget tage stilling til, om Sorø Kommune fuldt ud skal integrere Røde Kors Børnehuset i Fjenneslev i det kommunale dagtilbud. Den endelige beslutning træffes i Byrådet den 7. oktober, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors Børnehuset i Fjenneslev har efter en tæt dialog med Sorø Kommune udtrykt ønske om gå fra at være selvejende institution til at blive en kommunal institution.

Børne og Undervisningsudvalget besluttede i juni, at Sorø Kommune sammen med bestyrelsen skulle afklare mulighederne for en overgang til kommunal institution, hvilket er mundet ud i den plan for kommunalisering, som udvalget nu skal forholde sig til.

Bestyrelsesformand i Røde Kors Børnehus, Henrik Olsen, siger:

– Vi har gennem snart 50 år i et tæt samarbejde med Sorø Kommune været en del af det kommunale dagtilbud. Med dette skridt ser vi frem til at blive en fuldt integreret del af Sorø Kommunes dagtilbud og stærke faglige fællesskab, samtidig med at den stærke tilknytning til lokalområdet fastholdes. Røde Kors Børnehuset er en lille, veldrevet institution med nærhed, naturskønne omgivelser og en enormt stor betydning for lokalområdet, som vi håber at kunne gøre endnu bedre til glæde for både børn, forældre og personale.

Formand for Børne og Undervisningsudvalget, Lars Damgaard, siger:

– I Børne- og Undervisningsudvalget er vi optagede af, at vi fortsat har en god geografisk spredning af vores dagtilbud. Her udfylder Røde Kors Børnehuset i Fjenneslev en vigtig rolle. Samtidig kan der være nogle interessante udviklingsmuligheder, hvis vi tænker institutionen som en fuldt integreret del af Sorø Kommunes dagtilbud. Så jeg kan bestemt se nogle perspektiver i at samarbejde med bestyrelsen om en kommunalisering, hvis både udvalget og Byrådet beslutter, at det er den vej, vi vil gå.

Ifølge oplægget vil overtagelsen ske pr. 1. januar 2021.

Hvis Røde Kors Børnehuset bliver kommunalt, vil institutionen blive en del af dagtilbudsområde Syd, og der vil blive ansat en pædagogisk leder i institutionen. Hvis personalet ønsker det, vil de blive virksomhedsoverdraget til Sorø Kommune.

Der lægges op til, at der i perioden frem mod en eventuel overdragelse i et samarbejde mellem Røde Kors Børnehus og fagcenter Børn og Familie vil blive sat gang i udviklings- og personaleaktiviteter for at sikre, at børn, personale og forældre oplever så god en sammenlægning med Område Syd, som muligt.

I perioden frem mod den eventuelle overdragelse vil der desuden være politiske drøftelser af målsætning og andre forhold vedrørende institutionens drift. Ansættelse af pædagogisk leder og valg af forældreråd og repræsentant til områdebestyrelsen vil ske efter overtagelsen.

Hvis Børne og Undervisningsudvalget beslutter at gå videre med kommunaliseringen, skal sagen behandles endeligt i Byrådet den 7. oktober.

Røde Kors Børnehus er oprettet som selvejende institution i 1973. Institutionen startede som børnehave og er siden udvidet til en integreret institution med børnehave og vuggestue. Røde Kors Børnehus er godkendt til en normering på 20 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Røde Kors Børnehus indgår i dag i den kommunale pladsanvisning og dækker et forholdsvis stort geografisk område i den østlige del af Sorø Kommune.

Del på sociale medier